بازاریابی اینترنتی آموزش بازاریابی اینترنتی و آموزش کسب و کار اینترنتی http://marketingland.mihanblog.com 2020-07-14T07:59:39+01:00 text/html 2020-06-07T09:57:16+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi فالوور فیک چیست و چرا نباید از آن استفاده کنیم؟ http://marketingland.mihanblog.com/post/91 <p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="2">فالوور فیک اولین فکری است که به سر تمامی افرادی که میخواهند فالوور خود را افزایش دهند میرسد ولی براستی آیا این کار واقعا درست است؟</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">این روزها تب خرید و فروش&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">فالوورهای فیک</span>&nbsp;اینستاگرام خیلی داغ است و استفاده از فالوور فیک یکی از راههای افزایش کاربران اینستاگرام تلقی می شود که در آن از کاربران جعلی استفاده می شود. موضوعی که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت این است که اصلا&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">فالوور فیک</span>&nbsp;چیست و چرا نباید از آن استفاده کنیم!</font></p><h2 style="margin: 15px 0px 17.6px; padding: 14.4px 0px 15px; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.4; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; width: 720px; text-align: center; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(232, 78, 137) !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1_%D9%81%DB%8C%DA%A9_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>فالوور فیک چیست؟</font></h2><div class="wp-block-image" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px;"><figure class="aligncenter size-large" style="margin: 0px auto 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><img src="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1.png" alt="" class="wp-image-2101 lazyloaded" data-lazy-srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1.png 1000w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-300x189.png 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-768x483.png 768w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-100x63.png 100w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-700x440.png 700w" data-lazy-sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-lazy-src="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1.png" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1.png 1000w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-300x189.png 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-768x483.png 768w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-100x63.png 100w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/Webp.net-resizeimage-1-min-1-700x440.png 700w" data-was-processed="true" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px; display: block;"></figure></div><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">همانطور که مطلعید برای اینکه فردی بتواند صفحه یا پیجی در&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; text-decoration-line: none; outline: 0px; cursor: pointer; color: rgb(232, 78, 137); transition: all 300ms ease 0s;">اینستاگرام&nbsp;</a>داشته باشد، گام نخست برای این کار، ساختن یک حساب کاربری در اینستاگرام است که برای این منظور باید از یک آدرس ایمیل استفاده نماید.</font></p><blockquote class="wp-block-quote" style="margin: 0px 0px 25px; padding: 20px 50px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; quotes: none; position: relative; z-index: 1; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: 0.3px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">مقاله پیشنهادی&nbsp;<a href="https://igtop.ir/login-to-instagram/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; text-decoration-line: none; outline: 0px; cursor: pointer; color: rgb(232, 78, 137); transition: all 300ms ease 0s;">آموزش ورود به ایستاگرام</a></font></p></blockquote><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">وقتی که در یک حساب کاربری در اینستاگرام از آدرس های جعلی برای ساخت ایمیل استفاده می شود، این بدین معناست که به جمع کاربران اینستاگرام یک کاربر و عضو جعلی افزوده شده است. که این عضو جعلی قادر به انجام هیچ فعالیتی نیست. فقط از یک متن بایو برخوردارند حتی در اکثر موارد فالوورهای فیک فاقد تصویر پروفایل در پیج اینستاگرام خود هستند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بنابراین کاربر فالوورهای فیک و جعلی در اینستاگرام فقط به منظور بالا بردن تعداد فالوورهای دیگر کاربران اینستاگرام مورد استفاده قرار می گیرند. با سرچ عبارت ” خرید فالوور فیک در اینستاگرام ” در گوگل، با سایت های بیشماری روبرو می شوید که کارشان فروش فالوورهای فیک هست.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">اکثر این سایتها خود سازنده فالوورهای فیک به تعداد بالا در اینستاگرام هستند و زمانی که شخصی اقدام به خرید یک پکیج فالوور فیک “1000” عددی اینستاگرام از آنها می نماید، این سایتها با استفاده از حسابهای فیکی که ساخته اند پیج شخص خریدار را دنبال کرده و فالوور فیک به تعداد خریداری شده مثلا “1000” عدد را به تعداد فالوورهای صفحه اینستاگرامی شخص مورد نظر می افزایند. به طور کلی وجه تمایزی که بین کاربر فیک با فالوور واقعی وجود دارد میزان فعالیت آنها در اینستاگرام است. اما به هر شکل هردو واقعا کاربر اینستاگرام تلقی می شوند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">حال این پرسش پیش می آید که آیا واقعا داشتن تعداد فالوور بالا با استفاده از خرید فالوور فیک، کمکی به افزایش فروش می نماید؟</font></p><h2 style="margin: 15px 0px 17.6px; padding: 14.4px 0px 15px; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.4; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; width: 720px; text-align: center; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(232, 78, 137) !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1_%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>آیا فالوور فیک به افزایش فروش در اینستاگرام کمکی میکند؟</font></h2><div class="wp-block-image" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px;"><figure class="aligncenter size-large" style="margin: 0px auto 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><img src="http://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min.jpg" alt="" class="wp-image-2071 lazyloaded" data-lazy-srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min.jpg 1000w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-300x209.jpg 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-768x536.jpg 768w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-100x70.jpg 100w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-645x450.jpg 645w" data-lazy-sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-lazy-src="http://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min.jpg" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min.jpg 1000w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-300x209.jpg 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-768x536.jpg 768w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-100x70.jpg 100w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/name-min-645x450.jpg 645w" data-was-processed="true" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px; display: block;"></figure></div><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">از آنجایی که هدف از ایجاد حساب های کاربری فیک، علاوه بر ایجاد کسب درآمد از راه فروش آنها توسط سازندگانشان است مضاف براین مهمترین کارایی آن بیشتر&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">نشان دادن</span>&nbsp;تعداد فالوورهای یک صفحه اینستاگرامی است ولی این فقط یک امر ظاهری است و به&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">هیچ وجه</span>&nbsp;نمی توان از این نوع دنبال کننده، انتظار کمکی برای افزایش میزان فروش را داشت.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;فالوورهای فیک صفحات اینستاگرامی به هیچ وجه قادر به لایک تصاویر شما نخواهند بود و قابلیت گذاشتن کامنت زیر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از طرف شما را ندارند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">این به این معنی است که هیچ گونه تعاملی مابین شما و فالوور فیک وجود نخواهد داشت. علاوه بر این وقتی که شما بواسطه خرید فالوور فیک، سعی در&nbsp;</font><a href="http://hamyareweb.co/10-innovative-ways-to-increase-the-instagram-follower/" target="" title="">افزایش میزان فالوورهای صفحه اینستاگرامی</a><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;خود را دارید، باید منتظر اتفاق ناگوار دیگری باشید و آن اینکه با این کار شما کاربران حرفه ای اینستاگرام یا اینستاگرامرهای خود را از دست&nbsp; می دهید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">آنها دیگر رغبتی برای دنبال کردن پیج شما نخواهند داشت. چون آنها سریعا با دیدن تعداد فالوورها و میزان لایک های پست هایتان متوجه فیک بودن فالوورهای شما خواهند شد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بنابراین با توجه به مطالب مذکور داشتن فالوور فیک اینستاگرام نه تنها هیچ کمکی به افزایش میزان فروش شما نمی کند حتی به احتمال زیاد فرصت اینکه پیج شما توسط فالوورهای واقعی دنبال شود را هم از شما می گیرد. همه موارد ذکر شده پاسخ روشنی به این پرسش که چرا&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">نباید&nbsp;</span>از فالوور فیک استفاده کنیم ؟ خواهد بود.</font></p><blockquote class="wp-block-quote" style="margin: 0px 0px 25px; padding: 20px 50px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; quotes: none; position: relative; z-index: 1; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: 0.3px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">مقاله پیشنهادی:&nbsp;<a href="https://igtop.ir/increase-followers-in-instagram/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; text-decoration-line: none; outline: 0px; cursor: pointer; color: rgb(232, 78, 137); transition: all 300ms ease 0s;">20 راه افزایش فالوور واقعی اینستاگرام</a></font></p></blockquote><h2 style="margin: 15px 0px 17.6px; padding: 14.4px 0px 15px; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.4; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; width: 720px; text-align: center; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(232, 78, 137) !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1_%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%AC_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>چطور متوجه وجود کاربر فیک در یک پیج اینستاگرامی شویم؟</font></h2><ul style="margin: 0px 0px 24px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; list-style-position: inside; list-style-image: initial; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; list-style-type: disc; list-style-position: inside; position: relative;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بررسی تعداد لایک تصاویر پیج مورد نظر یکی از روشهای تشخیص وجود کاربر فیک در صفحه اینستاگرام است.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; list-style-type: disc; list-style-position: inside; position: relative;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">بررسی لیست فالوورهای صفحه اینستاگرام از روش های دیگر برای پی بردن به وجود کاربر فیک در یک صفحه است.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; list-style-type: disc; list-style-position: inside; position: relative;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">فالوورهای فاقد پروفایل به طور قطع فالوور فیک هستند.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; list-style-type: disc; list-style-position: inside; position: relative;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">هم چنین می توان با بررسی پروفایل فالوورهای یک صفحه به فیک بودن فالوورها پی برد.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; list-style-type: disc; list-style-position: inside; position: relative;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">اغلب پروفایل فالوورهای فیک، از تعداد تصویر کمتری برخوردارند، متن بیو ندارند و فاقد تصویر پروفایل هستند.</font></li></ul><h2 style="margin: 15px 0px 17.6px; padding: 14.4px 0px 15px; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.4; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; width: 720px; text-align: center; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(232, 78, 137) !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="_%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1_%D9%81%DB%8C%DA%A9" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>&nbsp;ویژگی های فالوور فیک</font></h2><div class="wp-block-image" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px;"><figure class="aligncenter size-large" style="margin: 0px auto 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><img src="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1.jpg" alt="" class="wp-image-2292 lazyloaded" data-lazy-srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1.jpg 750w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-300x225.jpg 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-100x75.jpg 100w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-600x450.jpg 600w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-599x450.jpg 599w" data-lazy-sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" data-lazy-src="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1.jpg" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1.jpg 750w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-300x225.jpg 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-100x75.jpg 100w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-600x450.jpg 600w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2020/01/Webp.net-resizeimage-min-1-599x450.jpg 599w" data-was-processed="true" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px; display: block;"></figure></div><h3 style="margin: 0px 0px 14.4px; padding: 20.8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: 0.3px;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="1._%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>1. فعالیت نداشتن</font></h3><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">وجود فالوورهای فیک غیر از اینکه نشان دهنده رقم بالای فالوورهای یک صفحه اینستاگرامی باشد از هیچ مزیت دیگری برخوردار نیستند. آنها قادر به انجام هیچ کدام از فعالیتهایی که فالوورهای واقعی انجام می دهند نیستند. نه می توانند پست های شما را لایک کنند و نه توانایی درج کامنت برای پست ها را دارند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">پس در صورتی که یک صفحه اینستاگرامی با عملکرد تجاری دارید و برای پیج خود فالوورهای فیک خریداری کرده اید، نباید منتظر افزایش میزان مشتری و فروش خود باشید.</font></p><h3 style="margin: 0px 0px 14.4px; padding: 20.8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: 0.3px;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="2._%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>2. از بین رفتن تناسبات</font></h3><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">احتمالا برایتان خیلی ناگوار خواهد بود که با وجود داشتن صفحه ای با تعداد زیاد مثلا چند هزار دنبال کننده، پست هایتان از لایک های انگشت شماری برخوردار باشند. و حتی در زیر تعداد زیادی از پست هایتان خالی از کامنت باشد. بنابراین داشتن صفحه ای که در آن رابطه متناسبی میان تعداد فالوورها، لایک ها و کامنت هایش وجود دارد هرچند با تعداد پایین فالوور، بسیار بهتر و مفید تر از صفحه ای خواهد بود که از میزان فالوور بالا ولی غیر فعال و غیر موثر برخوردار است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">به عنوان مثال تناسب بین میزان فالوورها با لایک و کامنت ها در یک صفحه با تعداد1000 فالوور واقعی خیلی بهتر از صفحه ای با میزان 10000 فالوور که 9000 فالوور آن فیک هستند خواهد بود.</font></p><h3 style="margin: 0px 0px 14.4px; padding: 20.8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: 0.3px;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="3._%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>3. صلب اعتماد کاربران به افراد متقلب</font></h3><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;زمانی که کاربران متوجه فیک و غیر واقعی بودن فالوورهای پیج اینستاگرام شما شوند به احتمال زیاد شما را فردی متقلب تلقی کرده و این امر موجب صلب اعتماد کاربران خواهد شد بخصوص برای صفحات تجاری فعال پیامدهای منفی در پی خواهد داشت و باعث از بین رفتن اعتماد و در پی آن از دست دادن مشتریان بالقوه می شود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">این در حالی است که هدف اصلی از ایجاد صفحات با فالوور بالا دست یافتن به داده بیشتر و داشتن شناخت بهتر نسبت به مخاطب برای افزایش میزان فروش است. در صورتی که فالوورهای فیک هیچ رغبتی به محتوای تولیدی شما ندارند و شما نمی توانید هیچ بازخورد حقیقی از آنها دریافت کنید. و این بدین معنی است که خریدن فالوورهای فیک در اینستاگرام منتهی به آسیب های جدی به کسب و کار تجاری شما خواهد شد.</font></p><h3 style="margin: 0px 0px 14.4px; padding: 20.8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: 0.3px;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span class="ez-toc-section" id="4._%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%AC_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1_%D9%81%DB%8C%DA%A9" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"></span>4. کاهش جذابیت و کم شدن اعتبار پیج های بیزینسی با استفاده از فالوور فیک</font></h3><div class="wp-block-image" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px;"><figure class="aligncenter size-large" style="margin: 0px auto 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><img src="http://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online.jpg" alt="" class="wp-image-2043 lazyloaded" data-lazy-srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online.jpg 550w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online-300x164.jpg 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online-100x55.jpg 100w" data-lazy-sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" data-lazy-src="http://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online.jpg" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" srcset="https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online.jpg 550w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online-300x164.jpg 300w, https://igtop.ir/wp-content/uploads/2019/12/start-selling-products-online-100x55.jpg 100w" data-was-processed="true" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 7px; display: block;"></figure></div><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">فالوورهای فیک یا به عبارتی فالوور های روح اینستاگرامی به دلیل نداشتن قابلیت تعامل باعث کاهش و کمرنگ شدن میزان جذابیت صفحه شما میان فالوورهای واقعیتان می شوند. و این کم شدن اعتبار می تواند تا مدت ها آسیب جدی به میزان نمایش پست های شما در اکسپلور اینستاگرام برساند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">طبق الگوریتم های شبکه های اجتماعی وقتی که یک پستی برای کاربران نمایش داده می شود این مورد لحاظ می شود که در صورتی که صفحه ای برای فالوورهایش جذابیت نداشته باشد آن پست را برای کاربران دیگر نمایش ندهد. و این به نوبه خود باعث می شود تا تعداد بالایی از فالوورهای واقعی که احتمالا می توانستند صفحه شما را ببینند را از دست بدهید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">قبلا خیلی از افراد از وجود اکانت های فیک و جعلی بی خبر بودند و با وارد شدن به برخی صفحات و با مشاهده تعداد فالوورهای زیاد دچار هیجان می شدند. اما امروزه دیگر کاربران حرفه ای تر شده و اکثرشان با مشاهده صفحه متوجه می شوند که آیا این صفحه فالوور فیک دارد یا نه.</font></p><p style="margin: 0px 0px 24px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px; text-align: justify !important;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">با ورود به صفحه ای که از میزان فالوورهای بسیار بالایی برخوردار است همانطور که در بالا ذکر شد با انجام یک بررسی ساده از میزان لایک ها و کامنت های پست های صفحه مورد نظر همه چیز مشخص خواهد شد. و این امر منتهی به فالو نشدن صفحه مورد نظر و جعلی پنداشته شدن آن می شود.</font></p><div><br></div><div class="wp-block-image" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: CthemeYekan; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.3px;"></div> text/html 2020-05-19T08:44:48+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi آیا خرید فالوور اینستاگرام تاثیری بر فروش دارد؟ http://marketingland.mihanblog.com/post/88 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><a href="https://www.digi-follower.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(76, 133, 255); text-decoration-line: none; line-height: 22px;">خرید فالوور اینستاگرام</a>&nbsp;یکی از راه‌های افزایش دنبال کننده‌ها در این پلتفرم است. شما می‌توانید از فالوورهای فیک و یا واقعی برای افزایش تعداد دنبال کننده‌های خود استفاده کنید؛ اما فالوور فیک بخریم یا واقعی؟ آیا فالوورهای فیک می‌توانند به صورت مستقیم منجر به افزایش فروش شوند؟ خرید فالوور برای اینستاگرام چه ضرورتی دارد؟ تا انتهای این مقاله از دیجی فالوور با ما همراه باشید تا پاسخ سوالات خود را پیرامون خرید فالوور بگیرید.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><img src="https://seemorgh.com/images/content/2020/05/follower.jpg" alt="follower.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 17px; text-align: justify; line-height: 26px !important;">آیا خرید فالوور اینستاگرام ضرورت دارد؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">همان‌طور که می‌بینید این روزها کسب و کارهای زیادی به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند و از این طریق سعی دارند تا سود و فروش کسب و کار خود را افزایش دهند. افزایش فالوور اینستاگرام، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب و کارهایی است که در اینستاگرام در حال فعالیت هستند؛ چرا که معیار معتبر بودن یک برند تجاری در این شبکه تعداد فالوورهای آن است. به همین‌خاطر اکثر کاربران به راه‌هایی مانند خرید فالوور روی آورده‌اند و حتی برای این عمل هزینه‌های زیادی را نیز صرف می‌کنند. اما سوال اساسی اینجاست که آیا خرید فالوور برای یک پیج تجاری ضرورت دارد؟ فالوور فیک بخریم یا واقعی؟<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فالوور داشته باشید تا کاربران به شما و برندتان اعتماد کنند</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">یکی از ضرورت‌های خرید فالوور، اعتماد سازی برای کاربران است. اگر به تازگی اقدام به راه‌اندازی یک پیج تجاری و یا فروشگاهی در اینستاگرام کرده باشید، باید در ابتدای کار تعداد فالوورهایتان به اندازه‌ای باشد که توجه کاربران را جلب کرده و آن‌ها را به دنبال کردن پیج شما ترغیب کند. همچنین اگر کالا و محصولی برای فروش داشته باشید، تا زمانی که تعداد دنبال کننده‌هایتان به حد مطلوبی نرسیده باشد، مشتری برای خرید به شما اعتماد نمی‌کند. بنابراین می‌توان این‌طور گفت که لازمه فعالیت یک پیج تجاری در اینستاگرام، داشتن تعداد بیشتری کاربر به عنوان فالوور است.&nbsp;<a href="https://www.digi-follower.com/buy-iranian-followers/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(76, 133, 255); text-decoration-line: none; line-height: 22px;">خرید فالوور ایرانی</a>&nbsp;یکی از راه‌های موثر برای افزایش فالوور می‌باشد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px; font-size: 15px; padding: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; line-height: 25px !important; margin-top: 5px !important;"><br style="box-sizing: border-box;">چرا کاربران از اینستاگرام استفاده می‌کنند؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">برای فهمیدن این موضوع که خرید فالوور ضرورت دارد یا خیر قبل از هر چیزی باید بدانید چرا کاربران از این پلتفرم استفاده می‌کنند؟ بین استفاده از اینستاگرام و افزایش فالوورهای آن چه ارتباطی وجود دارد؟ به طور کلی کاربران برای سه منظور از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">• اشتراک گذاری لحظات خود و ارتباطات دوستانه</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">هر چند اینستاگرام یک پیام‌رسان نیست اما کاربران زیادی به واسطه آن با دوستان خود ارتباط برقرار می‌کنند. این شبکه اجتماعی یک پلتفرم بصری است که بر پایه عکس و ویدیو طراحی شده ست و کاربرانی از سراسر دنیا می‌توانند از طریق آن لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. بنابراین اگر تنها برای این منظور از این شبکه استفاده می‌کنید، خرید فالوور اینستاگرام ضرورتی ندارد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">• برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اگر می‌خواهید از طریق پیج خود در اینستاگرام یک کمپین راه‌اندازی کنید و یا بر روی نظر کاربران تاثیرگذار باشید، باید افراد زیادی شما را دنبال کنند. بنابراین خرید فالوور در این مورد کمک زیادی به دیده شدن کمپین و فعالیت شما در اینستاگرام می‌کند. توجه داشته باشید که خرید فالوور فیک در این زمینه هیچ کمکی به شما نمی‌کند؛ اگر می‌خواهید یک کمپین تاثیرگذار داشته باشید و از این طریق پیام خود را به کاربران منتقل کنید باید پیجی پربازدید توسط کاربران واقعی داشته باشید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">• بازاریابی کسب و کار و برندهای تجاری</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بعضی از برندهای تجاری و کسب و کارها برای بازاریابی و تبلیغ خدمات خود از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام استفاده می‌کنند. این کسب و کارها در اینستاگرام به دنبال سود و فروش بیشتر هستند؛ بنابراین مسلم است که به تعداد بیشتری فالوور نیز نیاز دارند. توجه داشته باشید که در این مورد نیز خرید فالوور اینستاگرام باید واقعی باشد تا شما را به هدفی که دارید برساند؛ فالوورهای فیک نمی‌توانند به مشتریان کسب و کارتان تبدیل شوند و تاثیری در میزان فروش نیز نخواهند داشت.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><img src="https://seemorgh.com/images/content/2020/05/digi_folow.jpg" alt="digi folow.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px; font-size: 15px; padding: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; line-height: 25px !important; margin-top: 5px !important;"><br style="box-sizing: border-box;">تاثیر خرید فالوور فیک اینستاگرام را دست کم نگیرید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">همان‌طور که کمی پیش هم اشاره کردیم امکان خرید دو نوع فالوور فیک و واقعی برای اینستاگرام وجود دارد. بعضی از افراد در&nbsp;<a href="https://www.digi-follower.com/buy-cheap-followers/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(76, 133, 255); text-decoration-line: none; line-height: 22px;">خرید فالوور ارزان</a>&nbsp;زیاده‌روی می‌کنند و از این طریق اعتماد کاربران خود را از دست می‌دهند. زمانی که شما در خرید فالوور فیک زیاده‌روی کنید و تفاوت میان فالوور و تعداد لایک‌ها و بازدید پست‌هایتان فاحش باشد، کاربر متوجه فیک بودن آن‌ها شده و دیگر به شما به عنوان یک برند تجاری اعتماد نمی‌کند. بنابراین سعی کنید تا می‌توانید فالوور فیک نخرید و یا آن‌ها را به تناسب با فالوور واقعی خریداری کنید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px; font-size: 15px; padding: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; line-height: 25px !important; margin-top: 5px !important;"><br style="box-sizing: border-box;">با خرید فالوور اینستاگرام تبلیغات بگیرید و درآمد کسب کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">برای رسیدن به درآمد از طریق این شبکه نیازی نیست حتما شما هم صاحب یک کسب و کار باشید. افراد زیادی هستند که با گرفتن تبلیغات و درج&nbsp; و معرفی برندهای مختلف در پیج خود به درآمدهای خوبی می‌رسند. اما فراموش نکنید که لازمه گرفتن تبلیغ، داشتن یک پیج پربازدید است. بنابرای شما می‌توانید از طریق خرید فالوور واقعی تعداد دنبال‌کننده‌های خود را افزایش داده و از این طریق برای کسب و کارهای دیگر در ازای دریافت مبالغی تبلیغ کنید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0px; font-size: 15px; padding: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; line-height: 25px !important; margin-top: 5px !important;"><br style="box-sizing: border-box;">فالوورهای فیک هیچ‌گونه تعاملی با پیج شما ندارند</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;">فراموش نکنید که فالوور فیک کاربری است که هیچ فرد حقیقی پشت اکانت آن‌ها حضور ندارد؛ بنابراین نباید از آن‌ها انتظار تعامل داشته باشید. این فالوورها پست‌های شما را نمی‌بینند و لایک نمی‌کنند پس به مشتریان کسب و کارتان نیز تبدیل نمی‌شوند. از طرفی اگر فالوور فیک بخرید و تعامل پیجتان پایین باشد، پیج‌های فروشگاهی و تجاری نیز برای تبلیغات خود از شما استفاده نمی‌کنند. از این‌رو تنها راه کسب درآمد از طریق خرید فالوور اینستاگرام، خرید فالوور واقعی است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p> text/html 2020-05-17T04:47:09+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi رازهای موفقیت در اینستاگرام http://marketingland.mihanblog.com/post/87 <h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چرا خرید و فروش اینستاگرامی رونق گرفت؟</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تا چند سال پیش، فیس‌بوک به عنوان مکانی برای خرید و فروش درآمده بود اما نتوانست میان همه کاربران اینترنتی جا باز کند و فقط در میان عده محدودی این خرید و فروش‌ها وجود داشت. اینستاگرام اما خیلی زود جای خود را در دل کاربران باز کرد. این اتفاق به سه دلیل رخ داد:</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; دسترسی آسان به اینستاگرام از دلایل اصلی رونق کسب و کار در این شبکه اجتماعی است. یک گوشی هوشمند کافی است تا در هر لحظه و هر مکان به اینستاگرام متصل شد اما دسترسی به فیس بوک برای افراد کم‌حوصله و ناآشنا به اینترنت سخت است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; فیس بوک محتویات صفحات را برای همه عضوهای آن نشان نمی‌دهد و فقط بخشی از آنها را به صورت تصادفی انتخاب کرده و محتویات را روی home آنها نشان می‌دهد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سایر عضوها یا باید خودشان به این صفحات مراجعه کنند یا مدیر پیج باید مقدار پولی را به حساب فیس بوک واریز کند تا محتویات صفحه‌اش را روی home همه اعضایش نشان دهد.</span></p><ul style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 3em 1.5em 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(58, 58, 58); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; از طرفی اینستاگرام فیلتر نیست و همین موضوع دسترسی کاربران را بسیار راحت‌تر کرده است.</span></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">– دلایلی که شما در اینستاگرام به موفقیت دست پیدا می‌کنید عبارتند از:</span></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; کاربران بیشتر به شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنند تا وب‌سایت شما</span></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; یک کانال ارتباطی و بدون واسطه برای مخاطبان</span></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; می‌توانید از خودتان دفاع کنید.</span></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">–&nbsp; می‌توانید محتوا تولید کنید.</span></li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فروش لباس، روی بورس</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر به صفحات مختلف اینستاگرام سر زده باشید، حتما متوجه شده‌اید که فروش انواع لباس، یکی از پررونق ترین راه های&nbsp;</span><a href="https://farajiacademy.com/instafree/" target="" title=""><b>کسب درآمد از اینستاگرام</b></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">«مجید رضایی» یکی از کسانی است که در این زمینه بسیار فعال است و انواع و اقسام تی‌شرت، شلوار و لباس‌های مختلف را از این راه به فروش می‌رساند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">او در مورد نحوه کار خود می‌گوید: «من چند سالی بود در پاساژ میلاد نور بوتیک داشتم اما نتوانستم از پس اجاره‌های سنگین بربیایم و مجبور شدم مغازه خود را پس دهم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پس از آن بود که به استفاده از اینستاگرام روی آوردم و شکر خدا راضی هستم. اگر در این کار پشتکار داشته باشید می‌توانید به درآمدهای بسیار خوبی دست پیدا کنید و همه چیز به حوصله شما بازمی‌گردد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در مغازه‌ها قیمت‌ها حداقل دو، سه برابر قیمت خریداری شده است تا بتوان با آن، هم اجاره و مخارج مغازه را درآورد و هم حاشیه سود مناسبی برای خود کسب کرد؛</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به‌طور مثال یک پیراهن ساده ۲۰ هزار تومانی حداقل ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در اینستاگرام اما چون سایر هزینه‌ها را نداریم این محصولات را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنیم که باعث می‌شود مشتریان خوبی پیدا کنیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همین پیراهن ۶۰ هزار تومانی را ما ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان می‌فروشیم که هم به نفع ماست و هم به نفع خریداران. درآمد من به صورت میانگین به ۳ میلیون در ماه می‌رسد و در برخی مواقع و مناسبت‌ها نیز تا ۵/۳ و ۴ میلیون نیز درآمد داشته‌ام.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">. اینجا همه چیز به خودت بستگی دارد. بعضی‌ها ممکن است فقط ماهی ۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشند اما بعضی‌ها ۱۰ میلیون تومان.»</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خلاقیت، حرف اول</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در اینستاگرام البته تنها واردکنندگان نیستند که درآمد دارند و هر فردی با خلاقیت خودش می‌تواند درآمدهای خوبی کسب کند. فروش انواع زیورآلات و دستبندهای مختلف یکی دیگر از بازارهای پررونق در این فضای مجازی است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">«آیدا جلالی» که صاحب یکی از صفحات است و در حدود ۷۰هزار دنبال‌کننده دارد، می‌گوید: «من در حدود یک سال و نیم است که محصولاتم را در اینستاگرام به فروش می‌رسانم. ابتدا این دستبندها را برای خودم درست می‌کردم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پس از مدتی که دوستان و آشنایان از کار من تعریف می‌کردند، گفتند که کارهایم را بفروشم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همچنین من آدمی نیستم که بخواهم از ساعت ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر کار اداری انجام دهم ؛ برای همین تصمیم گرفتم محصولات خودم را از طریق اینستاگرام به فروش برسانم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">من لیسانس زبان ایتالیایی دارم و به کار تدریس زبان مشغول هستم و در ساعت‌های فراغت خودم این کار را انجام می‌دهم. به نظرم اینستاگرام فضایی بهتر از فیس بوک است چون همه در فیس بوک عضو هستند اما در اینستاگرام تنها جوانان و قشر خاصی از مردم حضور دارند.»</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از اینستاگرام به مغازه</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در اینستاگرام برخی فروشندگان هم هستند که با سودهای مناسب فروش محصولاتشان توانسته‌اند یک مغازه برای خودشان دست و پا کنند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در واقع اینستاگرام برای این افراد به سکویی برای پرش تبدیل شده است. «مریم حیدری» یکی از این افراد است. او در ابتدا مغازه داشته اما به دلیل نداشتن سود مناسب آن را رها کرده و به کسب درآمد از اینستاگرام روی آورده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بعد از گذشت یک سال و جذب مشتری‌های دائم او توانست یک مغازه برای خودش در خیابان میرداماد اجاره کند و در آخر هر ماه سود خالص خودش چیزی در حدود ۷ میلیون تومان است. او البته از فضای سنگین رقابت در اینستاگرام هم حرف می‌زند و می‌گوید: «در اینجا رقابت بسیار بیشتر از مغازه‌هاست.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شما تعداد زیادی فالوور دارید که نمی‌دانید کدام یک مشتری هستند و کدام یک رقیب شما. رقیب تان شما را قدم به قدم دنبال می‌کند و با الگوبرداری از شما رقابت را سخت می‌کند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همچنین برخی مشتری‌های شما را در صفحه‌تان پیدا می‌کنند و محصول مشابه شما را با قیمت پایین‌تری به مشتری‌ها پیشنهاد می‌دهند. همچنین در چند وقت اخیر پیج‌های فروش محصولات بسیار زیاد شده‌اند و همین موضوع سبب شده تا از فروش همه کاسته شود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">من واقعا نمی‌دانم این همه صفحه چگونه می‌توانند دنبال کنندگان خود را نگه دارند و برای جذب آنها چه برنامه‌هایی دارند. به نظرم در اینترنت و دنیای مجازی نمی‌توان ماندگار شد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بنابراین از این راه و روش باید به هدف‌های دیگری برسیم؛ مثلا من توانستم با صفحه اینستاگرام خودم یک سری مشتری ثابت پیدا کنم و الآن خیالم بابت فروش راحت است و کمتر در اینستاگرام حضور پیدا می‌کنم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای رسیدن به اینجا خیلی وقت گذاشتم و یادم هست در یک سال اول راه‌اندازی صفحه خودم در اینستاگرام، شاید در حدود ۱۵، ۱۶ ساعت حضور مستمر داشتم و هر یک ساعت محصولات خودم را تبلیغ می‌کردم. در حال حاضر اما بیشتر از ۳، ۴ ساعت در روز بر روی صفحه خودم وقت نمی‌گذارم. »</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بازار جدیدی به نام خرید و فروش صفحات اینستاگرامی</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همانطور که در ابتدای گزارش نیز گفته شد، علاوه بر خرید و فروش در اینستاگرام، رقابت شدیدی برای افزایش فالوور ها و&nbsp;افزایش لایک اینستاگرام&nbsp;و فروش آنها در گرفته است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در ابتدا خرید و فروش صفحات اینستاگرامی به صورت شخصی بود و برخی افراد، صفحات خود را که فالوورهای زیادی جذب کرده بود با قیمت توافقی به فروش می‌رساند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ماجرا اما کم‌کم حرفه‌ای‌تر شد و پای شرکت‌های مختلفی برای خرید و فروش صفحات اینستاگرامی و همچنین افزایش لایک‌ها باز شد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در حال حاضر بازار به صورتی درآمده که قیمت‌ها کاملا مشخص است و هر خریدار می‌داند هر صفحه با چه تعداد دنبال کننده را به چه قیمتی می‌تواند بخرد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قیمت خرید یک صفحه از ۵۰ هزار تومان شروع می‌شود و حتی به ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. قیمت‌ها بستگی به تعداد دنبال کننده‌های یک صفحه دارد و شما با بودجه خود می‌توانید صفحه مورد نیاز خود را خریداری کنید؛</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به عنوان مثال صفحه‌ای که ۵۰ هزار تومان قیمت دارد، تنها هزار دنبال‌کننده دارد و قیمت‌ها با افزایش تعداد دنبال کنندگان صفحه به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند؛ مثلا یک صفحه با تعداد ۲۰۰ هزار دنبال کننده در حدود ۹ میلیون تومان قیمت دارد.</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درآمدهای نجومی برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ ساله!</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شاید باورش&nbsp; سخت باشد که در حال حاضر نوجوانان خوشفکر و با حوصله ۱۳ تا ۱۹ ساله از راه اینستاگرام، درآمدهای باورنکردنی کسب می‌کنند که در برخی مواقع از حقوق کارمندان و مهندسان نیز بیشتر است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یکی از این افراد «سپهر تاج بخش» نام دارد که متولد سال ۱۳۷۸ است و به گفته خودش حدود ۷ میلیون تومان در ماه از اینستاگرام درآمد دارد! او در مورد فوت و فن کار خودش به «زندگی ایده آل» می‌گوید: «کار من به همین سادگی‌ها نیست که تصور می‌کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">من از صبح تا شب پای اینستاگرام هستم و همه چیز را طبق اصولی که در این مدت یاد گرفته‌ام پیش می‌برم؛ به‌عنوان مثال من متوجه شده‌ام صفحات دارای مطالب علمی عامه‌پسند و داستانی به‌شدت طرفدار دارد و خیلی زود دنبال کننده به همراه خودش می‌آورد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یا اینکه باید از راه تجربه به این موضوع دست پیدا کنید که بهترین زمان برای تبلیغات در صفحه شما چه زمانی است، چند بار در روز تبلیغ کنید و فاصله زمانی بین هر تبلیغ چقدر باشد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به عنوان مثال ساعت ۷ تا ۱۰ شب بهترین زمان برای تبلیغات در صفحات اینستاگرم است. ». «سروش امیدی» نیز در مورد گران‌ترین صفحه موجود در اینستاگرام می‌گوید:</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">«یک صفحه با تعداد یک میلیون دنبال کننده در حدود ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد اما خود ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم این صفحه را بفروشیم. این صفحه که یک پیج تبلیغاتی است، برای ما در حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد؛ بنابراین اصلا منطقی نیست که آن را به فروش برسانیم. »</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">او در مورد میانگین درآمد معقول و منطقی افرادی که در زمینه خرید، فروش و افزایش تعداد صفحات اینستاگرام فعالیت می‌کنند نیز می‌گوید: «اگر شخصی در یک زمان معقول برای این کار وقت بگذارد، چیزی در حدود ماهی ۲ تا ۴ میلیون درآمد کسب می‌کند. »</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 1.26667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رازهای موفقیت در اینستاگرام</span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تا به حال چندین بار در مورد درآمدهایی که در اینستاگرام کسب می‌شود صحبت شده است ولی این‌بار بحث ما در مورد تبلیغات به ‌شکل شات در اینستاگرام و همین طور انواع تبلیغات رایج و بدون تعهدی که در صفحات پربازدید ایرانی اتفاق نمی‌افتد، نیست. مسلماً شما نیز پیرو پیشنهاد بسیاری از آشنایان خود در مورد تبلیغات در صفحات اینستاگرام ایرانی اقدام به تماس و همکاری با این‌گونه صفحات کرده‌اید و یا حداقل شاهد تبلیغات کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ در صفحات مختلف بوده‌اید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); font-family: IranSans !important;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تبلیغاتی که در اکثر مواقع تاثیر زیادی نداشته و اعضای آن صفحات از مخاطبین هدف شما نبوده‌اند. اینستاگرام پلتفرمی است که درصد قابل توجه مخاطبین آن را نوجوانان و جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی سنی که برای مشورت کردن به توصیه هم سن‌و‌سال‌ها و دوستان خود بیش از هر تبلیغ و مقاله یا چیز دیگری توجه می‌کنند. بنابراین بهترین راه نفوذ در بین این گروه مخاطبین از همین طریق است، همان روندی که برندهای خارجی از طریق اعضای شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.</span></p> text/html 2020-05-05T09:34:40+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi آموزش روش جدید دیلیت اکانت اینستاگرام http://marketingland.mihanblog.com/post/86 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; color: rgb(33, 37, 41); direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="5" style="" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/16923.page" target="" title="" style="">حذف اکانت اینستاگرام</a>&nbsp;از طریق اپلیکیشن موبایل</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">تا چند ماه پیش&nbsp;<a href="http://forums.sentora.org/member.php?action=profile&amp;uid=15028" target="" title="">پاک کردن اکانت اینستاگرام</a>&nbsp;تنها در وبسایت اینستاگرام ممکن بود. در آپدیت‌های جدید اپلیکیشن اینستاگرام، این امکان از خود اپلیکیشن فراهم شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">برای پاک کردن اکانت اینستاگرام از طریق اپلیکیشن موبایل مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">بعد از باز کردن اکانت اینستاگرام به پروفایل خود رفته و گزینه Setting را طبق تصویر انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3005 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-3-Instagram-app-settings.jpg.jpg" alt="تنظیمات اینستاگرام" width="641" height="367" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-3-Instagram-app-settings.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-3-Instagram-app-settings.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-3-Instagram-app-settings.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-3-Instagram-app-settings.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-3-Instagram-app-settings.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 641px) 100vw, 641px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">صفحه را اسکرول کنید و پایین بیایید. گزینه Help Center را انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3006 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-4-Instagram-Help-Centre.jpg.jpg" alt="هلپ سنتر اینستاگرام" width="644" height="369" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-4-Instagram-Help-Centre.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-4-Instagram-Help-Centre.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-4-Instagram-Help-Centre.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-4-Instagram-Help-Centre.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-4-Instagram-Help-Centre.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">در صفحه بعد طبق تصویر Managing your account را لمس کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3007 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-5-Instagram-manage-your-account.jpg.jpg" alt="مدیریت اکانت" width="641" height="367" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-5-Instagram-manage-your-account.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-5-Instagram-manage-your-account.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-5-Instagram-manage-your-account.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-5-Instagram-manage-your-account.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-5-Instagram-manage-your-account.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 641px) 100vw, 641px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">و سپس بر روی Delete Your Account بزنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3008 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-6-Instagram-Delete-Your-Account.jpg.jpg" alt="پاک کردن اکانت اینستاگرام" width="610" height="350" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-6-Instagram-Delete-Your-Account.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-6-Instagram-Delete-Your-Account.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-6-Instagram-Delete-Your-Account.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-6-Instagram-Delete-Your-Account.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-6-Instagram-Delete-Your-Account.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">طبق تصویر How do I delete my account را انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3009 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-7-Instagram-How-do-i-delete-my-account.jpg.jpg" alt="حذف اینستاگرام" width="631" height="362" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-7-Instagram-How-do-i-delete-my-account.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-7-Instagram-How-do-i-delete-my-account.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-7-Instagram-How-do-i-delete-my-account.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-7-Instagram-How-do-i-delete-my-account.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-7-Instagram-How-do-i-delete-my-account.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 631px) 100vw, 631px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">به قسمت پایین صفحه بروید و به Go to the Delete Your Account page که رسیدید؛ بر روی هایپر لینک آبی کلیک کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3010 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-8-Instagram-Delete-My-Account-Page.jpg.jpg" alt="نحوه حذف اکانت اینستاگرام" width="632" height="362" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-8-Instagram-Delete-My-Account-Page.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-8-Instagram-Delete-My-Account-Page.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-8-Instagram-Delete-My-Account-Page.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-8-Instagram-Delete-My-Account-Page.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-8-Instagram-Delete-My-Account-Page.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 632px) 100vw, 632px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">علت پاک کردن اکانت اینستاگرام خود را انتخاب کنید و سپس برا یآخرین بار پسورد خود را در کادر مستطیلی وارد کنید. و در نهایت بر روی Permanently delete my account کلیک کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3011 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-9-Instagram-Permanently-Delete-Account.jpg.jpg" alt="مراحل حذف اکانت اینستاگرام" width="611" height="350" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-9-Instagram-Permanently-Delete-Account.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-9-Instagram-Permanently-Delete-Account.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-9-Instagram-Permanently-Delete-Account.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-9-Instagram-Permanently-Delete-Account.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Step-9-Instagram-Permanently-Delete-Account.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">تمام! اکانت اینستاگرام شما حذف شد.</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; color: rgb(33, 37, 41); font-family: IranSans; font-weight: 500; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-size: 20px !important;">حذف اکانت اینستاگرام از طریق وبسایت اینستاگرام</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">این روش به مراتب از روش اپلیکیشن موبایل راحت‌تر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">در قدم اول مرورگر خود را باز کنید و به این آدرس&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; touch-action: manipulation; text-decoration-line: none; color: rgb(22, 166, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-bottom: 1px solid rgba(22, 166, 255, 0.8); transition: all 0.2s ease-in-out 0s; border-top-color: rgba(22, 166, 255, 0.8); border-right-color: rgba(22, 166, 255, 0.8); border-left-color: rgba(22, 166, 255, 0.8);">https://www.instagram.com/</a>&nbsp;بروید.با وارد کردن یوزر و پسورد وارد اکانت اینستاگرام خود شوید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3171 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43.png" alt="ورود به اینستاگرام" width="682" height="421" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43.png 972w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43-300x185.png 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43-768x474.png 768w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43-370x228.png 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43-270x167.png 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-43-740x457.png 740w" sizes="(max-width: 682px) 100vw, 682px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;">بر روی این لینک&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; touch-action: manipulation; text-decoration-line: none; color: rgb(22, 166, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-bottom: 1px solid rgba(22, 166, 255, 0.8); transition: all 0.2s ease-in-out 0s; border-top-color: rgba(22, 166, 255, 0.8); border-right-color: rgba(22, 166, 255, 0.8); border-left-color: rgba(22, 166, 255, 0.8);">https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/</a>&nbsp;کلیک کنید و طبق مراحل آخر روش&nbsp;<a href="https://hunch.lighthouseapp.com/projects/66522/tickets/1343-mobanx" target="" title="">حذف پروفایل اینستاگرام</a>&nbsp;در اپلیکیشن موبایل، پیش بروید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: IranSans; color: rgb(33, 37, 41); font-size: 16px;"><img class="aligncenter wp-image-3013 " src="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/delete-instagram-account-on-desktop.jpg.jpg" alt="حذف اکانت از دسکتاپ" width="560" height="321" srcset="https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/delete-instagram-account-on-desktop.jpg.jpg 750w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/delete-instagram-account-on-desktop.jpg-300x172.jpg 300w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/delete-instagram-account-on-desktop.jpg-370x212.jpg 370w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/delete-instagram-account-on-desktop.jpg-270x155.jpg 270w, https://novinhub.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/delete-instagram-account-on-desktop.jpg-740x424.jpg 740w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" style="box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; clear: both; display: block; margin: 0px auto 30px;"></p> text/html 2019-09-02T11:02:57+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi ویدئو انگیزشی انجامش بده http://marketingland.mihanblog.com/post/85 <p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">بیشتر مردم معنی واقعی تعهد را نمی دانند وقتی که شما پایین یک کوه غول پیکر ایستاده اید</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">و به او نگاه می کنید و می گوییم که وای نمیدونم میتونم یا نه؟</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">نمی دونم که می خوام یا نه به اون یک فکر معمولی مردم شک میکنن تو اون شرایط</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">ولی واقعیت اینه که تا تو قدم برنداری&nbsp; نمیتونی برسی به قله کوه<br>میتونی فکر کنی چقدر خوب میشد چه حالی می کردی</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">ولی آخرش اگه قدم رو برنداری روزها روزها اصلا به قله نمیرسی<br>پس وقتی به چیزی متعهد شدی باید بگی که من انجامش میدم اهمیت هم نمی‌دانم چقدر توان میخواد اهمیتی نداره چقدر طول میکشه</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">اهمیتی نداره چقدر درد و رنج باید بکشم یا اینکه بقیه چی میگن پدر مادرم چی میگن دوستام چی میگن یا چه موانعی رو باید پشت سر بذارم</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">هیچ کسی با فرصت ها نمیاد در خونت رو بزنه تو خودت باید اونها رو بسازی</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">وقتی تصمیم گرفتی که باید چیکار کنی برنامه‌ریزی کن نقشش رو بکش درباره زمان‌بندی فکر کن حرکت کن و انجام بده</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">یک سطح دیگه وجود داره یک وقت هایی هم هست که تو انگیزة رو از دست میدی و دلسرد می شی و حس می کنی چرا من اینجام چرا من این کار را کردم همه خانواده‌ام همه دوستان و همه اونهایی که عاشق شون هستم به من میخندن</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">بعضی وقتها باید دلسردی رو تجربه کنی میدونی چرا چون هر مرحله غول خودش رو داره که سعی میکنه تو رو نابود سعی میکنه</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">ازت امتحان بگیره میخواد ببینه چقدر هدف تو می خوای</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">یک شخصیت میسازه و تو یک فرد قدرتمند میکنه آیا جراتش رو داری که دنبال کاری که می خوای بری ؟</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">همه نمیتونن این کار رو بکنن ولی اگه بری خونه و مثل یک تنبل روی مبل بشینی و فقط شکایت کنی و غر بزنی و بخوای همه برات احساس تأسف کنند تقصیر خودته.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">چون برای هر کی که انگیزه داره ما میزنیم بیرون و به دستش می داریم فقط برنامه ریزی نکن فقط تقویم تو تیک نزن فقط دربارش حرف نزن فقط فکرش رو نکن فقط رویا پردازی نکن هیچکدوم مهم نیست.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">تنها چیزی که اهمیت داره اینکه تو واقعاً بعد از همه این کارها بری و واقعاً انجامش بدی بلند شو و برو قوی باش نیرومند باش پشتکار داشته باش و به جای اینکه بزارین اهدافتون وظایف تون سلامتیتون و نظم شخصی تون متزلزل بشه</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">به جای اینکه اجازه بدی اون همه قدرت بلرزه با نیروی اراده امکان پذیر شون&nbsp; کن.</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">ضعیف نباش به بازی برگرد همه اون بهانه های احساسی رو از بین ببر و به سمتش برو</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">برای دیدن این ویدیو به آدرس زیر مراجعه کنید:</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="https://zehnekook.com/do-it/" mce_href="https://zehnekook.com/do-it/">https://zehnekook.com/do-it/</a></p> text/html 2019-08-24T07:40:25+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi آموزش ثبت نام کارت ملی هوشمند به صورت تصویری و کامل http://marketingland.mihanblog.com/post/84 <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">کارت ملی هویت هر شخص است و هر کسی که سن آن بیشتر از ۱۵ سال باشد، باید کارت ملی هوشمند داشته باشد. پیش از این، کارت های ملی به صورت کاغذی بود که پرس شده بودند، اما در حال حاضر، کارت های ملی به صورت هوشمند بوده، که شما می بایست کارت ملی قدیمی خود را با کارت های ملی جدید عوض نمایید. شما برای خیلی از کارها نیاز به کارت ملی خود دارد. به عنوان مثال شما برای انجام کار های بانکی، پلیس بعلاوه ۱۰، دفتر اسناد رسمی و… به کارت ملی نیاز خواهید داشت. در این مقاله قصد داریم به شما آموزش دهید چگونه کارت ملی خود را با کارت ملی هوشمند تعویض کنید. ما در انجام این مراحل به شما کمک خواهیم کرد. همچنین در ادامه، پیگیری کارت ملی هوشمند را با استفاده از شماره ملی به شما اموزش خواهیم داد، با ما همراه باشید.</p><a href="https://www.jofthich.com/registration-name-card-national-smart/" target="" title=""><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; font-family: IRANSans, tahoma; line-height: 35px; font-size: 20px; display: table; width: fit-content; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 102, 255);">ثبت نام کارت ملی هوشمند</span></h2><blockquote class="cc" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 1px 20px; border-radius: 10px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); font-size: 15px; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right; border-top: none !important; border-bottom: none !important; border-image: initial !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(255, 255, 255); padding: 15px 0px; font-size: 16px;"></p></blockquote></a><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; font-family: IRANSans, tahoma; line-height: 35px; font-size: 20px; display: table; width: fit-content; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; text-align: justify;">همانطور هم که اشاره کردیم کارت های ملی در ابتدا در ایران به صورت کاغذی بودند و برای این که این کارت ها خراب نشوند آن ها را پرس می کردند تا محکم شوند. اما امروزه کارت های ملی رنگ و بویی شبیه به کارت های عابر بانک را گرفتند، این کارت ها هوشمند هستند و به صورت چند لایه همراه با تراشه قرار گرفته اند. اطلاعاتی که در این تراشه قرار می گیرند عبارت اند از : شماره حساب، کد ملی، مشخصات فردی، فرزندان، وضعیت مجرد و یا متاهل بودن و غیره و غیره قرار داده می شوند. کارت هایی که به صورت کاغذی بودند دیگر قابل استفاده نبوده و منسوخ شده اند. پس در این دوره و زمونه داشتن کارت ملی هوشمند، یکی از لازمه های هر فردی می باشد که بتواند کارهای مهمی از جمله کار های بانکی، دفتر اسناد رسمی و غیره و غیره را انجام بدهد.</span><br></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">اگر شما می خواهید که یارانه شما قطع نشود، حتما باید کارت ملی هوشمند داشته باشید در غیر اینصورت افرادی که بالای ۱۸ سال هستند و هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده اند، فاقد یارانه خواهند بود، هر چند که بود یا نبود یارانه، آن هم ۴۵۵۰۰ تومان خیلی فرقی به حال مردم نمی کند ولی خب در کل اگر کارت ملی هوشمند نداشته باشید یارانه شما قطع می شود. اما برای این که کارت ملی هوشمند بگیرید باید چه اقداماتی رو انجام بدهید؟ در ادامه با ما همراه باشید تا پاسخ خود را دریافت نمایید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRANSans, tahoma; line-height: 35px; font-size: 18px; display: table; width: fit-content; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">ثبت نام کارت ملی هوشمند با استفاده از سامانه ثبت احوال</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">برای این که وارد سایت سامانه ثبت احوال بشوید و ثبت نام خودتان را آغاز نمایید نیاز به کار خیلی پیچیده و سختی ندارید. خب شما در ابتدا از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(204, 96, 110);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700 !important; font-size: 17px; vertical-align: middle;"><a href="https://www.ncr.ir/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(204, 96, 110); transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; background-color: transparent; touch-action: manipulation;">اینجا</a></span></span>&nbsp;وارد سامانه مورد نظر می شوید و یا آدرس اینترنتی https://www.ncr.ir را در مرورگر خود وارد می نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، سامانه ثبت احوال را مشاهده می نمایید:</p><blockquote style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; background: rgb(245, 245, 245); padding: 1px 20px; font-size: 15px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify;">سامانه ی ثبت نام کارت هوشمند ملی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify;">سامانه اعلام تغییر نشانی</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;"><a href="https://www.jofthich.com/registration-name-card-national-smart/1-20/" rel="attachment wp-att-9238" style="box-sizing: border-box; color: rgb(120, 121, 123); transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; background-color: transparent; touch-action: manipulation;"><img class="size-full wp-image-9238 aligncenter" src="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/1.jpg" alt="کارت ملی هوشمند" width="631" height="367" srcset="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/1.jpg 631w, https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/1-300x174.jpg 300w" sizes="(max-width: 631px) 100vw, 631px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; clear: both; display: block; margin: 15px auto; border-radius: 10px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 4px 8px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.19) 0px 6px 20px 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">خب برای این که در سامانه کارت ملی هوشمند ثبت نام کنید گزینه اول یعنی سامانه ی ثبت نام کارت هوشمند ملی را انتخاب می کنید. خب همان طور که در تصویر پایین مشاهده می کنید شما باید، شماره ملی، شماره سریال شناسنامه و همچنین به سوالی که از شما پرسیده می شود پاسخ دهید و بر روی ادامه کلیک می نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;"><a href="https://www.jofthich.com/registration-name-card-national-smart/2-18/" rel="attachment wp-att-9236" style="box-sizing: border-box; color: rgb(120, 121, 123); transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; background-color: transparent; touch-action: manipulation;"><img class="size-full wp-image-9236 aligncenter" src="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/2.jpg" alt="کارت ملی هوشمند" width="647" height="583" srcset="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/2.jpg 647w, https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/2-300x270.jpg 300w" sizes="(max-width: 647px) 100vw, 647px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; clear: both; display: block; margin: 15px auto; border-radius: 10px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 4px 8px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.19) 0px 6px 20px 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">نکته: اگر که نمی دانید شماره سریال شناسنامه کجا قرار دارد بخشی به عنوان راهنما در تصویر بالا وجود دارد که اگر بر روی راهنما کلیک نمایید به شما می گوید که شماره سریال شما در کجای شناسنامه قرار گرفته است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;"><a href="https://www.jofthich.com/registration-name-card-national-smart/3-15/" rel="attachment wp-att-9237" style="box-sizing: border-box; color: rgb(120, 121, 123); transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; background-color: transparent; touch-action: manipulation;"><img class="size-full wp-image-9237 aligncenter" src="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/3.jpg" alt="کارت ملی هوشمند" width="594" height="543" srcset="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/3.jpg 594w, https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/3-300x274.jpg 300w" sizes="(max-width: 594px) 100vw, 594px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; clear: both; display: block; margin: 15px auto; border-radius: 10px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 4px 8px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.19) 0px 6px 20px 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">در قسمت بعدی فرمی به شما نشان داده می شود که می بایست اطلاعات فردی، اطلاعات پدر، مادر، همسر و فرزند خودتان را تکمیل نمایید و به مرحله بعدی بروید. این اطلاعات عبارت اند از:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;"><a href="https://www.jofthich.com/registration-name-card-national-smart/2-14-2/" rel="attachment wp-att-9248" style="box-sizing: border-box; color: rgb(120, 121, 123); transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; background-color: transparent; touch-action: manipulation;"><img class="size-full wp-image-9248 aligncenter" src="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/2-14.jpg" alt="کارت ملی هوشمند" width="599" height="403" srcset="https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/2-14.jpg 599w, https://dl.jofthich.com/wp-content/uploads/2019/06/2-14-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 599px) 100vw, 599px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; clear: both; display: block; margin: 15px auto; border-radius: 10px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 4px 8px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.19) 0px 6px 20px 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">اطلاعات فردی</p><blockquote class="cccccc" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; line-height: 2rem; border-radius: 10px; padding: 1px 20px; background: rgb(245, 245, 245); font-size: 15px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(199, 1, 1) !important;">شماره ملی<br style="box-sizing: border-box;">تاریخ تولد<br style="box-sizing: border-box;">دین<br style="box-sizing: border-box;">شماره سریال شناسنامه<br style="box-sizing: border-box;">جنسیت<br style="box-sizing: border-box;">تاریخ تولد قمری<br style="box-sizing: border-box;">تلفن همراه</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">اطلاعات پدر</p><blockquote class="cccccc" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; line-height: 2rem; border-radius: 10px; padding: 1px 20px; background: rgb(245, 245, 245); font-size: 15px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(199, 1, 1) !important;">شماره ملی پدر<br style="box-sizing: border-box;">نام پدر<br style="box-sizing: border-box;">شماره شناسنامه پدر</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">اطلاعات مادر</p><blockquote class="cccccc" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; line-height: 2rem; border-radius: 10px; padding: 1px 20px; background: rgb(245, 245, 245); font-size: 15px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(199, 1, 1) !important;">شماره ملی مادر<br style="box-sizing: border-box;">نام مادر بدون ذکر فامیلی<br style="box-sizing: border-box;">شماره شناسنامه مادر</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">اطلاعات همسر</p><blockquote class="cccccc" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; line-height: 2rem; border-radius: 10px; padding: 1px 20px; background: rgb(245, 245, 245); font-size: 15px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(199, 1, 1) !important;">شماره ملی<br style="box-sizing: border-box;">سال تولد<br style="box-sizing: border-box;">تاریخ ازدواج<br style="box-sizing: border-box;">وضعیت تاهل<br style="box-sizing: border-box;">تاریخ طلاق/فوت<br style="box-sizing: border-box;">حذف و اضافه همسر</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">اطلاعات فرزند</p><blockquote class="cccccc" style="box-sizing: border-box; margin: 15px auto; line-height: 2rem; border-radius: 10px; padding: 1px 20px; background: rgb(245, 245, 245); font-size: 15px; border-right: 3px solid rgb(221, 221, 221); border-left: 3px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(199, 1, 1) !important;">شماره ملی<br style="box-sizing: border-box;">سال تولد</p></blockquote><h4 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRANSans, tahoma; line-height: 35px; font-size: 16px; display: table; width: fit-content; text-align: right;">واریز مبلغ ۲۰ هزار تومان</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 16px;">در مرحله بعدی شما برای ادامه روند کار می بایست ۲۰ هزار تومان پرداخت نمایید. سپس در ادامه بر روی پرداخت کلیک می نمایید تا به درگاه پرداختی متصل شوید. در این قسمت می بایست اطلاعات بانکی خود یعنی شماره کارت، رمز دوم اینترنتی، CCV2 و تاریخ کارت را داشته باشید. سپس کد امنیتی را وارد می نمایید و بر روی پرداخت کلیک می نمایید تا مبلغ مورد نظر پرداخت شود.</p> text/html 2019-08-17T07:05:29+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi تمرکز در مطالعه و افرایش آن با 10 راهکار فوق العاده مؤثر http://marketingland.mihanblog.com/post/83 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">بسیاری از دانش آموزان به سختی می توانند در حین مطالعه تمرکز کافی داشته باشند. قابلیت تمرکز در مطالعه در &nbsp;حالی که مطالعه &nbsp;به طور فعال انجام می شود برای داشتن کارایی بهتر در کلاس و آزمون ها ضروری است.</font></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(196, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans">در ادامه راهکار هایی جهت تقویت تمرکز در مطالعه بیان می شود:</font></strong></span></h3><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۱- در یک جای آرام که دور از هرگونه مسائل حاشیه ای باشد مطالعه کرده و &nbsp;تلاش کنید فضایی که اختصاصا جهت مطالعه پیاده شده باشد را داشته باشید.این اقدام باعث میشود میزان تمرکز در مطالعه افزایش پیدا کند.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۲- برای خود یک برنامه مطالعاتی درست کرده که نشان دهنده وظایف خود جهت مطالعه و این که وظایف چه زمانی باید انجام شوند باشد این کار شما را برای یک مطالعه با تمرکز بیشتر آماده می سازد.داشتن برنامه جهت مطالعه راهکار مفیدی برای تقویت تمرکز در مطالعه محسوب می شود</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۳- تلاش کنید در طی ساعت های مشخصی از روز که کارایی بهتری دارید مطالعه کرده تا تمرکز در مطالعه در شما افزایش یابد. برخی از افراد در اوایل صبح تمرکز در مطالعه بیشتری دارند و برخی در انتهای شب. باید این مووضع را متوجه شوید که کدام حالت برای شما بهتر بوده و تمرکز در مطالعه بیشتری در آن&nbsp; ساعت دارید.به یاد داشته باشید تمرکز در مطالعه در ساعاتی که درگیر کاری هستید کاهش خواهد یافت.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۴- یقین حاصل کنید وقتی می خواهید مطالعه کنید احساس خستگی یا گرسنگی نداشته باشید در غیر اینصورت، توان لازم برای تمرکز &nbsp;در مطالعه را نخواهید داشت. علاوه بر اینها،سعی کنید آمادگی جسمی تان را حفظ کنید.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۵- تلاش نکنید دو کار را به طور موازی انجام دهید. نمی توانید همزمان روی دو کار تمرکز کنید. تمرکز در مطالعه یعنی حین مطالعه فقط و فقط مطالعه را انجام دهید.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۶- وظایف سنگین تر را به شکلی از وظایف کم تر که بتوانید هر یک را در یک تاریخ مشخص انجام دهید بخش بندی کنید کنید. اگر تلاش کنید همه ی یک کار بزرگ را در یک واحد زمانی ثابت زمان انجام دهید، ممکن است کیفیت و کارایی کاهش یافته و ممکن است قادر به حفظ تمرکزتان نباشید.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۷- سعی کنید موقع مطالعه راحت باشید. زمانی که ناراحت هستید به سختی می توانید تمرکز در مطالعه را داشته باشید.این مهم است وقتی در حال مطالعه هستید نیاز به تمرکز دارد کار می کنید راحت باشید. ریلکس شدن برای بیشتر دانش آموزان کارساز بوده و عامل افزایش تمرکز در مطالعه می باشد.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۸- در حین مطالعه سعی کنید ذهن خود را &nbsp;از افکار آزاردهنده خالی کنید. آرامش ذهن برای تمرکز در مطالعه خیلی مهم است. چرا که به واسطه افکار حواستان پرت خواهد شد. افکارتان را نظاره کنید و خودتان را از پیروی از این افکار منع کنید.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۹- سعی کنید موارد مورد علاقه را بیشتر مطالعه نمایید. تلاش کنید چیزهایی را که مطالعه می کنید را چندین مرتبه تکرار نمایید.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans">۱۰- هر وقت احساس خستگی کردید دست از مطالعه بکشید و استراحت کنید. هیچ زمان دقیقی برای اینکه چه وقت استراحت کنید وجود ندارد. شما خودتان به خوبی متوجه خواهید شد که چه وقت نیاز به استراحت دارید.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><b><font face="Mihan-Iransans">پیشنهاد می کنیم حتما از صفحه محصول&nbsp;</font><a href="http://ensanenamahdood.ir/product/%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/" target="" title="">معجون تمرکز</a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;دیدن فرمایید</font></b></span></p> text/html 2019-08-07T11:25:01+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi روش خرید پیج اینستاگرام ارزان http://marketingland.mihanblog.com/post/82 <p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">یکی از مسائل مهمی که امروزه به آن پرداخته می شود&nbsp;<font color="#337ab7"><span style="box-sizing: border-box;">خرید پیج اینستاگرام</span></font>&nbsp;می باشد. موضوعی که اغلب ما را به اشتباه می اندازد و این اشتباه ممکن است باعث به وجود آمدن مشکل شود. در این مقاله می خواهیم به خرید پیج اینستاگرام ارزان بپردازیم.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">به گزارش&nbsp;<a href="http://baztab.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">بازتاب</a>، این روزها برای داشتن پیج اینستاگرام با فالوورهای زیاد راه های بسیاری وجود دارد. برای اینکه بتوانید کسب و کار خود را بهتر به دیگران بشناسانید و تعداد کاربران خود را افزایش دهید می توانید با&nbsp;<a href="https://myinsta.ir/sell-instagram-page/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none !important;">خرید فالوور اینستاگرام</a>&nbsp;این کار را انجام دهید. و یا اینکه پیج اینستاگرامی را که دارای فالوورهای بسیار است خریداری کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">حساب کاربری اینستاگرام</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">برای خرید پیج اینستاگرام ارزان افرادی هستند که رو شهای خاص خود را دارند مثلا برای شروع کار خود 10k فالوور خریداری میکنند و بعد از اینکه خرید فالوور اینستاگرام&nbsp; را برای پیج خود انجام دادند شروع به تبلیغات کاری خود می کنند. اما نکته مهم اینجاست که واقعا این روش راه مناسبی است و نتیجه خوبی دارد؟ شما قبل از هر چیزی باید این مسئله را در نظر داشته باشید که از پیج اینستاگرام خود چه چیزی می خواهید؟ تعداد فالوور بالا؟، معرفی کسب وکار خود به دیگران و….</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">مهم ترین بخش هر کسب و کار، تبلیغات مناسب است. تبلیغات شما در پیج اینستاگرام باید به هدف شما و فالوور هایتان مربوط باشد. فالوور های پیج اینستاگرام شما می بایست واقعی باشند وکسانی باشند که پیج شما را دوست دارند یعنی طبق علاقه که خودشان دارند پیج شما را فالوو کرده باشند و شما برای نگهداری از فالوورهای خود می باست مدیریت درستی از پیج خود داشته باشید و بدانید که فالوورهای خود را چگونه حفظ کنید. در واقع باید بین فالوورهای پیج شما و فعالیت شما ارتباط مستقیم وجود داشته باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">خرید پیج اینستاگرام رایگان</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">قبل از خرید پیج اینستاگرام ارزان به این موضوع دقت کنید که فالوورهای آن فیک هستند و یا واقعی، زیرا شما باید داری اکانتی باشید که فالوورهای آن مشخص باشند تا بتوانید به وسیله آن برای رونق بخشیدن به کسب و کار خود اقدام کنید. اطمینان از خرید پیج اینستاگرام به این دلیل ایت که شما زمانی که میخواهید پیجی را خریداری کنید از این موضوع کاملا مطلع باشید که آن پیج قبلا فروخته نشده باشد و شخص دیگه ای در مدیریت پیج شما دخالت نداشته باشد. مسئله دیگر اینکه فالوورهای پیج خریداری شده تا چقدر به هدف شما و کسب وکارتان نزدیک هستند و علاقه دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);"><img src="http://baztab.ir/wp-content/uploads/2018/11/1-114.jpg" class="alignnone size-full wp-image-429558 colorbox-429556" alt="" width="800" height="500" srcset="http://baztab.ir/wp-content/uploads/2018/11/1-114.jpg 800w, http://baztab.ir/wp-content/uploads/2018/11/1-114-300x188.jpg 300w, http://baztab.ir/wp-content/uploads/2018/11/1-114-768x480.jpg 768w, http://baztab.ir/wp-content/uploads/2018/11/1-114-480x300.jpg 480w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-loaded="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; width: auto; overflow: hidden; display: block; margin: 0px auto;"></p><a href="https://inbo.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" target="" title=""><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">خرید پیج اینستاگرام واقعی</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);"></p></a><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">شما به عنوان شخص که به فکر رونق دادن به کسب وکار خود هستید و&nbsp; میخواهید از رقبای خود پیشی بگیرید می توانید از شبکه های اجتماعی استفاده کنید. با خرید پیج اینستاگرام می توانید محصولات خود و کسب وکارتان را بهتر به دیگران معرفی کنید و همچنین اطلاعات جدید درباره کارتان در صفحه اجتماعی و پیج اینستاگرام خود به نمایش بگذارید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: dirooz; margin: 0px 20px 10px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68);">شاید برایتان این سئوال مطرح شود که چرا خرید پیج اینستاگرام را نیاز دارید؟ داشتن پیج اینستاگرام ارزان ترین، ساده ترین و مطمئن ترین راه برای برند سازی می باشد و از آنجایی که عموم افراد داری پیج های شخصی در اینستاگرام هستند طبیعتا با گردش در دیگر پیج های اینستاگرام می توانند با کسب و کار شما آشنا شوند. پیج اینستاگرام شما باید به گونه ای باشد که مورد علاقه کسانی باشد که به پیج های گوناگون مخصوصا پیج هایی که برند هستند سر میزنند.</p> text/html 2019-06-22T05:10:22+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi پاسخ به ۳ سوال درباره تفاوت کورل و فتوشاپ http://marketingland.mihanblog.com/post/81 <div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">برای خلق طرح های پولساز به عنوان یک گرافیست، باید از نرم افزار های مناسب استفاده کنیم.چراکه با استفاده از نرم افزار می توانیم ایده هایمان را به راحتی به طرح تیدبل کنیم.</p><p class="prg">دو نرم افزار مناسب برای این کار که من پیشنهاد می کنم:<strong>&nbsp;فتوشاپ و کورل دراو است.</strong></p><p class="prg">اگر تفاوت کورل و فتوشاپ را بدانید و اینکه برای هر طرحی از کدام نرم افزار و در چه جایی باید استفاده کنید قول می دهم سرعت طراحی شما ۵ برابر افزایش خواهد یافت.</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1560631175798"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1.png" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1.png 730w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1-300x123.png 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1-600x247.png 600w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1-64x26.png 64w" alt="Fast-design" width="397" height="163" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1.png"></div></figure></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">به شرطی که به خوبی به این دو نرم افزار مسلط شوید به همین دلیل پیشنهاد می کنم از مقالات فتوشاپ ما و&nbsp;<a href="https://mazhikeabi.com/product/training-corel-draw/" target="" title=""><b>آموزش کورل دراو</b></a>&nbsp;ما که در سایت موجود است به رایگان بهره ببرید.</p></div></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">این سوال یعنی&nbsp;<strong>تفاوت کورل و فتوشاپ</strong>&nbsp;سوالی است که ذهن تازه کاران را مشغول کرده است. منظورم از تازه کاران کسانی است که به تازگی وارد بازار کار ایران شده اند.<br>در این مقاله از&nbsp;ماژیک آبی&nbsp;به&nbsp;<strong>۳ سوال مهم</strong>&nbsp;درباره تفاوت کورل و فتوشاپ می پردازیم</p></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><h2 class="on-prg"><br></h2><h2 class="on-prg">این کورل دراو که میگن دقیقا چیه؟</h2></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">خیلی ساده اگر بخوام بگم کورل دراو استاد کار با خطوط و منحنی هاست.</p></div></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">هرکاری که تو فتوشاپ قراره ۵ ساعت برای طراحی کردنش زمان بگذارید و در آخر نمی توانید انجام دهید را در کورل با صرف ۱۵ دقیقه زمان به بهترین صورت می توانید طراحی کنید.<br>اما از حق نگذریم فتوشاپ در امر رتوش، خلق جلوه های هنری، مونتاژ و … بی رقیب می باشد.</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1560633689710"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial.jpg" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial.jpg 696w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial-300x225.jpg 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial-600x450.jpg 600w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial-64x48.jpg 64w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial-100x75.jpg 100w" alt="افکت-ها-در-فتوشاپ" width="439" height="329" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/double_exposure_free_tutorial.jpg"></div></figure></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">حال بیاید فرض کنیم قراره یک لوگو داخلش طراحی کنیم مثل لوگو PUMA.</p><p>&nbsp;</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-medium" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-300x149.png" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-300x149.png 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-768x381.png 768w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-1024x509.png 1024w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-600x298.png 600w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-64x32.png 64w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg.png 1200w" alt="logo-puma" width="300" height="149" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1200px-Puma_AG.svg-300x149.png"></div></figure></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">خوب همه کسایی که مثل من با ابزار منحنی فتوشاپ ( Pen ) کار کردیدحتما سختی کار با این ابزار رو می دونید.وای که برای رسم یک منحنی و پیچش اون چقدر باید دقت کرد.</p><p class="prg">هرچند pen از&nbsp;ابزار های پرکاربرد فتوشاپ&nbsp;بوده و در هر طرحی از آن استفاده می شود.</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1560633840553"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><br></div></figure></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">اما اگر یادتون باشه اول مقاله خودم گفتم که&nbsp;تفاوت کورل و فتوشاپ&nbsp;توی نحوه عملکرد این دو نرم افزار در رسم منحنی و کار با خطوط هست. و کورل دراو قدرتی بی شماری در این امر دارد.بنابراین من قول می دهم با ۱۰ تکنیک ساده می توانید لوگو PUMA رو طراحی کنید.</p></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">پس در یک جمله باید بگم کورل دراو یک نرم افزار قدرتمند برای رسم و ترسیم انواع اشکال و طراحی زمینه و وکتور هست که کار کردن با اون هم خیلی آسونه.</p></div></div><div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_100 vc_sep_border_width_4 vc_sep_pos_align_center vc_separator_no_text vc_sep_color_grey">&nbsp;</div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1560633900610"><div class="wpb_wrapper"><h2 class="on-prg">تفاوت کورل و فتوشاپ در چیه؟</h2></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">دوست دارم این قسمت رو خیلی خیلی کوتاه توضیح دهم.در یک کلام تفاوت این دو مثل سینما و تئاتره…</p><p class="prg">در سینما همه و همه از جلوه های ویژه و ساختگی استفاده می کنند ولی در تاتر همه چیز قابل لمس بوده و طبیعی عرضه می شود و حضار می دونند در پشت صحنه چه اتفاقات ساده ای رخ می دهد.در تاتر تماما صحنه تحت نظر بیننده است ولی در سینما اون چیزی که دوربین می خواهد دیده می شود.</p><p class="prg">در هر دو می تونید تقریبا هر چیزی رو طراحی کنید به طور مثال در هر دو لوگو، کارت ویزیت، بروشور، بنر و … طراحی می شود اما مانند سینما و تاتر تفاوت هایی وجود دارد فتوشاپ مانند سینما و تاتر هم مثل کورل دراو بوده.</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532.png" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532.png 960w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532-300x150.png 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532-768x384.png 768w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532-600x300.png 600w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532-64x32.png 64w" alt="سینما-تاتر" width="434" height="217" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/1539087536-2005532.png"></div></figure></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">دقت کنید در ساخت پروژه هایی مثل ساخت جلوه های ویژه، ویرایش تصاویر دیجیتالی، رتوش، میکس، و هر چیزی که مربوط به یک تصویر باشد فتوشاپ توانایی بی نظیری دارد چرا که از خطوط و نوشته ها زیاد استفاده نمی شود.</p><p class="prg">حال فرض کنید می خواهیم زمینه ای مواج در یک کاتالوگ یا لوگویی با خطوط پیچیده، جدول بندی قیمت در یک تراکت، طراحی یک وکتور یا کاراکتر و هر چیزی که با خط و متن های بی شماری سروکار دارد طراحی کنیم باید بگویم کورل دراو در این سبک طراحی حرف اول را می زند.</p></div></div><div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_100 vc_sep_border_width_4 vc_sep_pos_align_center vc_separator_no_text vc_sep_color_grey vc_custom_1560636377729 vc_custom_1560636377729">&nbsp;</div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1560634090250"><div class="wpb_wrapper"><h2 class="on-prg">حال چرا شما اینقدر تاکید دارید تا هر دو را یاد بگیریم؟!</h2></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">باید پاسخ شما را با یک سوال بدهم…<br>می توانم از شما در خواست کنم به عنوان یک انسان در روز فقط یک وعده و فقط نهار میل کنید چون سیر می شوید و دیگر نیازی به شام ندارید؟</p></div></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">قطعا شاید بتوانید این موضوع را قبول کنید و به زندگی ادامه دهید اما در بعضی از فعالیت های خود( سلامتی، خواب، کارکردن و…) به مشکل خواهید خورد.</p></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/4-1.png" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/4-1.png 730w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/4-1-300x123.png 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/4-1-600x247.png 600w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/4-1-64x26.png 64w" alt="رژیم-غذایی" width="521" height="214" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/4-1.png"></div></figure></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1560634993403"><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">در تمام سالهای فعالیتم که به طراحی مشغول بودم همیشه به دنبال سریع ترین راه برای زدن یک طرح بودم که فورا به سراغ طرح بعدی رفته تا درآمدم افزایش پیدا کند.</p><p class="prg">اما به یک نتیجه رسیدم که باید دو نرم افزار فتوشاپ و کورل دراو را با هم یاد بگیریم و قسمتی از طرح ها رو در فتوشاپ و قسمت دیگه ای رو در کورل دراو طراحی کنم.</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1.png" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1.png 626w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-150x150.png 150w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-300x300.png 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-400x400.png 400w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-120x120.png 120w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-220x220.png 220w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-600x600.png 600w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-100x100.png 100w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1-64x64.png 64w" alt="تفاوت-کورل-دراو-با-فتوشاپ" width="445" height="445" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/5-1.png"></div></figure></div><div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_100 vc_sep_border_width_4 vc_sep_pos_align_center vc_separator_no_text vc_sep_color_grey vc_custom_1560636415285 vc_custom_1560636415285">&nbsp;</div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-B5-1.png" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/طراحی-تراکت-B5-1.png 340w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/طراحی-تراکت-B5-1-248x300.png 248w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/طراحی-تراکت-B5-1-64x78.png 64w" alt="" width="340" height="412" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-B5-1.png"></div></figure></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element vc_custom_1560637865376"><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">در بالا به طور مفصل تفاوت کورل و فتوشاپ را توضیح دادم حال در این قسمت می خوام با مثال عملی بیان کنم.فرض کنیم می خوایم یک تراکت برای رستوران زنجیره ای اکبر جوجه طراحی کنیم که حتی لوگویی هم در کار نیست</p><p class="prg">ما ابتدا می خوایم زمینه رو طراحی کنیم و زمینه ای که در نظر گرفتیم فانتزیه و اون رو با افکت های خاص توی فتوشاپ طراحی می کنیم.</p></div></div></div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p class="prg">عکس های مورد نظر هم که صاحب این رستوران زنجیره ای نیاز دارد در فتوشاپ دوربری کرده و بعد از آن روی زمینه جایگذاری می کنیم.</p></div></div><div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center vc_custom_1560636730842"><figure class="wpb_wrapper vc_figure"><div class="vc_single_image-wrapper vc_box_border_grey"><img class="vc_single_image-img attachment-large" src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/download-3.jpg" srcset="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/download-3.jpg 300w, https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/download-3-64x36.jpg 64w" alt="اکبر-جوجه" width="300" height="168" data-mce-src="https://mazhikeabi.com/wp-content/uploads/2019/06/download-3.jpg"></div></figure></div></div></div></div></div> text/html 2019-05-22T04:52:10+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi نقش استارتاپها در توسعه کشور http://marketingland.mihanblog.com/post/80 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند خرید و فروش خرد، حمل و نقل، آژانسهای مسکن و… را متحول کرده اند. از ویژگیهای بارز این استارتاپها نیاز به سرمایه گذاری کم و به کارگیری نیروهای بسیار متخصص در حوزه های مختلف است. این استارتاپها در وهله ی اول، با<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: none 0s ease 0s; direction: rtl;">استخدام برنامه نویس</strong></span>&nbsp;و گرافیست در سطوح مختلف، باعث ارتقای دانش کشور در این حوزه شده اند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px;"><img class="size-full wp-image-84601 aligncenter" src="https://vatanjob.com/wp-content/uploads/2019/02/work-at-home-industry.jpg" alt="حمایت گسترده از صنایع کار در منزل منجر به استخدام برنامه نویس و شکلگیری بسیاری از مشاغل می شود." width="800" height="472" srcset="https://vatanjob.com/wp-content/uploads/2019/02/work-at-home-industry.jpg 800w, https://vatanjob.com/wp-content/uploads/2019/02/work-at-home-industry-300x177.jpg 300w, https://vatanjob.com/wp-content/uploads/2019/02/work-at-home-industry-768x453.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 15px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">همچنین این استارتاپها باعث بوجود آمدن علم دیجیتال مارکتینگ در کشور ما شده اند که خود باعث افزایش تعداد افراد مرتبط با حوزه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: none 0s ease 0s; direction: rtl;">استخدامی کارشناسی فروش</strong></span>&nbsp;و مارکتینگ شده است. با توجه به ماهیت کارهای استارتاپی مبتنی بر وب که نیاز به مکان مشخصی ندارد و از هر گوشه دنیا می توان آن را انجام داد، این استارتاپها باعث گسترش شمار کارمندان بصورت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-decoration-line: underline;">کار در منزل</span>&nbsp;شده اند که خود شیوه نوینی در بازار کار کشور محسوب می شود. اما این استارتاپها جهت گسترش خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">– لزوم بازنگری در قوانین کشور:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">بسیاری از قوانین موضوع کار و تجارت در کشور، بسیار قدیمی هستند و کارهای استارتاپی جدید، بنا به ماهیت خود آنها را رعایت نمی کنند. برای همین است که بسیاری از دستگاههای دولتی، نه تنها به فضای کسب و کار اینترنتی کمکی نمی کنند، بلکه مدام در حال تهدید آنها و جلوگیری از فعالیتشان هستند در این بین کسب وکارهای سنتی نیز که موجودیت خود را در خطر می بینند نیز نسبت به تحریک افکار عمومی در این زمینه کمک می کنند. در حالی که باید به کسب و کارهایی که پتانسیل خدمات به صورت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-property: none;">کار در منزل</span></strong></span>&nbsp;را دارند، بهای بیشتری عرضه داشت. لذا در این زمینه بایستی با اصلاح قوانین قدیمی و تطبیق آنها با فعالیتهای تجاری جدید همت گماشت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">– لزوم پشتیبانی بانکها از فعالیتهای استارتاپی:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">هیچ فعالیت تجاری در کشور ما بدون پشتیبانی بانکی قادر به توسعه نیست. اما بانکهای کشور در ابتدا به هیچ وجه حوزه های استارتاپی را به رسمیت نمیشناختند و پس از سالها تنها نسبت به واگذاری درگاههای بانکی (آنهم پس از گرفتن دهها مجوز ) اقدام می نمایند. بانکها به هیچ عنوان حاضر به سرمایه گذاری و یا پشتیبانی از فعالیتهای استارتاپی نیستند و برای پرداخت وام، آنهم با بهره های بسیار سنگین درخواست سند زمین و یا ضمانتنامه هایی را مینمایند که اصولا در فعالیتهای استارتاپی آنلاین تعریف نشده است و در این خصوص کلا بانکها تمایل به حمایت از فعالیتهای سنتی دارند. بانک های کشور، فعالیت های استارتاپی به سبک کار در منزل را چندان به رسمیت نمی شناسند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">به هرحال با توجه به همه این مسائل، کسب وکاهای استارتاپی مبتنی بر وب، به سرعت در کشور در حال توسعه هستند و شاید این کسب و کارها تنها راه حل برای اشتغالزایی گسترده و توسعه تجارت و خدمات در کشور باشند و با حمایت از این کسب وکارها، می توان به حل بحران اشتغال در کشور کمک شایانی نمود. زیرا با کمترین سرمایه گذاری و یا تخریب محیط زیست، قادر به حتی نسبت به ارز آوری و تحول در زمینه تولید و تجارت کشور خواهند بود.</font></p><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>منبع :&nbsp;<a href="https://vatanjob.com/startups-in-the-country-development/" target="" title="">وطن جاب</a></b></font></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; direction: rtl; font-family: vazir; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px; text-align: center;"><a href="https://vatanjob.com/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(46, 46, 46); text-decoration-line: none; transition: none 0s ease 0s; direction: rtl;"></a></p> text/html 2019-03-12T05:52:20+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi معرفی 4 وبسایت قدرتمند طراحی لوگو رایگان 2019 http://marketingland.mihanblog.com/post/79 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">لوگو رایگان&nbsp;</span>امروزه یکی از موارد پر جست و جو در فضای مجازی است.ممکن است شما مهارت لازم برای طراحی لوگو و یا هزینه پرداخت آن را نداشته باشید. لوگو می تواند هویت برند شما را ایجاد کند و نمادی به یاد ماندنی از شما و کسب و کارتان بوجود آورد. حال اگر به دنبال طراحی حرفه ای لوگو باشیم ولی امکانات آن را در اختیار نداشته باشیم، چکار کنیم؟ امروزه تعداد زیادی لوگو ساز آنلاین و رایگان در دسترس قرار دارد. برخی از نرم افزارها لوگو رایگان را ارائه می کنند؛ ضمن اینکه خیلی از آنها قابلیت دانلود رایگان لوگو را نیز دارند. پس از مطالعه و بررسی پیرامون رنگ و سبک های طراحی لوگو، طراحی لوگوی کسب و کار خود را به کمک یکی از این 4 لوگوساز رایگان شروع کنید. قبل از شروع طراحی لوگو پیشنهاد می کنیم مقاله&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(226, 194, 95);"><font face="inherit"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">10&nbsp;راهکار طراحی یک لوگو موفق</span></font></span></em>&nbsp;را مطالعه نمایید.</p><hr style="box-sizing: content-box; height: 0px; overflow: visible; margin-top: 1rem; margin-bottom: 30px; border-right: none rgb(233, 233, 233); border-bottom: none rgb(233, 233, 233); border-left: none rgb(233, 233, 233); border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(233, 233, 233); font-family: Artis; font-size: 15px; text-align: justify;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; font-family: Artis; line-height: 28px; font-size: 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">چرا باید از طراحی لوگو رایگان استفاده کنید؟</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 28px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; font-family: Artis; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 30px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 70, 70);">یک وبسایت جدید راه اندازی کردید ولی بودجه لازم برای در استخدام یک طراح حرفه ای را ندارید.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 70, 70);">نرم افزار و یا مهارت لازم جهت طراحی لوگو را ندارید.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 70, 70);">به دنبال ایده و الهام بخشی برای طراحی لوگوی خود هستید.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 70, 70);">بودجه لازم را برای طراحی لوگو در اختیار ندارید.</li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; font-family: Artis; line-height: 30px; font-size: 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(226, 194, 95); text-decoration-line: none; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease 0s; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">1- Canva</span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;">کانوا (Canva) یکی از ابزارهای طراحی لوگو رایگان است که اخیرا راه اندازی شده است که قالب های رایگان و پولی متنوعی را برای تصاویر شبکه های اجتماعی، فلایرها (Flyers)، کارت دعوت، کارت ویزیت و … ارائه می کند. انواع مختلفی از قالب های لوگو رایگان و پولی، یکی از قابلیت های سرویس Canva می باشد. با یکی از قالب های رایگان این سرویس شروع کن و با تغییر متن، رنگ، فونت و المان های دیگر، لوگوی مناسبی برای برند خود بسازید. از المان های پیش فرض خوشتان نمیاد؟ المان های گرافیکی خود را آپلود کنید و یا از میان المان های رایگان موجود در کتابخانه Canva، موارد دلخواه را به سادگی و از طریق قابلیت کشیدن و رها کردن (drag and drop) به قالب لوگوی خود اضافه کنید. در پایان طرح نهایی خود را با فرمت های PNG، JPG و یا PDF ذخیره و دانلود کنید. علاوه بر طراحی لوگو، ایجاد سربرگ، کارت ویزیت و بسیاری دیگر از طرح های گرافیکی نیز به صورت رایگان در این سرویس امکان پذیر است. تنها عیب این سرویس، امکان استفاده از قالب مشابه توسط سایر افراد می باشد. بدین ترتیب ممکن است طرحی مشابه طرح خود را در بسیاری از جاهای دیگر مشاهده کنید. با این وجود با کمی خلاقیت می توانید طرح لوگوی رایگان خود را منحصر به فرد و حرفه ای کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-18751 lazyloaded" src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-1024x576.jpg" data-lazy-src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-1024x576.jpg" alt="Canva" width="1024" height="576" data-lazy-srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1.jpg 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-1.jpg 1280w" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px auto 30px; padding: 0px; font: inherit; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; font-family: Artis; line-height: 30px; font-size: 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(226, 194, 95); text-decoration-line: none; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease 0s; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">2- Free Logo Design</span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;">Free Logo Design امکان طراحی آسان و رایگان لوگو را برای شما فراهم می کند. کافیست که نام شرکت خود را تایپ کنید و زمینه کاری آنرا از بین 20 دسته بندی مختلف انتخاب نمایید. پس از آن، اپلیکیشن هزاران قالب لوگو رایگان مناسب را به شما نمایش می دهد. رنگ، شکل و فونت ها را با سلیقه خود تغییر دهید و لوگوی سفارشی شده خود را به صورت رایگان دانلود کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-18758 lazyloaded" src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-1024x576.jpg" data-lazy-src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-1024x576.jpg" alt="Free Logo design" width="1024" height="576" data-lazy-srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2.jpg 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-2.jpg 1280w" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px auto 30px; padding: 0px; font: inherit; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; font-family: Artis; line-height: 30px; font-size: 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(226, 194, 95);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(226, 194, 95); text-decoration-line: none; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease 0s; outline: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">3- Graphic Springs</span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;">همانند سایر لوگوسازهای دیگر، Graphic Springs نیز دارای انواع مختلفی از لوگو رایگان و قالب های پیش فرض برای موضوعات مختلف است. نام تجاری و شعار خود را وارد کنید، عکس مربوط به زمینه کاریتان را انتخاب و لوگوی مورد نظرتان را به سادگی ویرایش کنید. شما می توانید لوگوهای پیشنهادی را از بین جدیدترین و یا محبوب ترین لوگوها فیلتر کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-18759 lazyloaded" src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-1024x576.jpg" data-lazy-src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-1024x576.jpg" alt="" width="1024" height="576" data-lazy-srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3.jpg 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-3.jpg 1280w" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px auto 30px; padding: 0px; font: inherit; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; font-family: Artis; line-height: 30px; font-size: 24px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(227, 194, 89);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">4-&nbsp;<font face="inherit"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; transition-duration: 0.3s; transition-property: all; outline-color: initial; outline-style: initial; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">LogoMakr</span></font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;">LogoMakr امکان استفاده آسان را جهت طراحی لوگو از طریق کشیدن و رها کردن شکل ها و متون فراهم می کند. برای شروع طراحی لوگو رایگان، شکل ها و علامت های مورد نظر خود را جستجو کنید. سپس رنگ، سایز و سایر تنظیمات آن را تغییر دهید. متن مورد نظرتان را اضافه و آنرا به شیوه دلخواه در لوگو به نمایش در آورید. دکمه برش هوشمند نیز به شما کمک می کند تا لوگوی تان را به خوبی برش دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-18760 lazyloaded" src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-1024x576.jpg" data-lazy-src="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-1024x576.jpg" alt="" width="1024" height="576" data-lazy-srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4.jpg 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-1024x576.jpg 1024w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-300x169.jpg 300w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-768x432.jpg 768w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4-1170x658.jpg 1170w, https://artcenter.studio/wp-content/uploads/2019/01/B1-L-4.jpg 1280w" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px auto 30px; padding: 0px; font: inherit; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; font-family: iranyekan; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; position: relative; color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><a href="https://artcenter.studio" target="" title="">&nbsp;استودیو آرت سنتر</a></p> text/html 2018-11-26T12:59:10+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi مقاله کامل سئو چیست؟ http://marketingland.mihanblog.com/post/76 <a href="http://hamyareweb.co/seo/" target="" title=""><h2 style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-top: 50px; margin-bottom: 12px; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 500; line-height: 35px; font-size: 20px; text-align: justify;">اهمیت سئو چیست</h2><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-size: 15px; line-height: 29px; text-align: justify; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 400; white-space: normal;"></p></h2></a><h2 style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-top: 50px; margin-bottom: 12px; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 500; line-height: 35px; font-size: 20px; text-align: justify;">اکثر کاربران اینترنتی صفحات مورد نظر خود را از موتورهای جستجوی اصلی مانند گوگل، بینگ و یاهو پیدا میکنند. از این‌رو سئو مناسب کلید شما برای رسیدن به بازدید بیشتر است. علاوه براین موتورهای جستجو همان چیزی را در اختیار کاربران قرار میدهند که آنها بدنبالش هستند، به همین دلیل در مقایسه با تبلیغات اینترنتی مشتریان اعتماد بیشتری به سایت شما خواهند داشت و این امر نشان میدهد که ارزش سئو چیست و چرا باید به آن توجه کرد.</h2><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-size: 15px; line-height: 29px; text-align: justify; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 400; white-space: normal;">&nbsp;کلمات جستجو شده توسط کاربران در موتورهای جستجو اهمیت بالایی دارند، تجربه نشان داده است که جذب بازدیدکننده زیاد از طریق گوگل میتواند موفقیت هر شرکتی را تضمین کند. بازدید بدست آمده از روش های سئو بر هر نوع تبلیغ برتری داشته و در دراز مدت هزینه کمتری را نیز به شما تحمیل خواهد کرد.</p></h2><h2 style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-top: 50px; margin-bottom: 12px; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 500; line-height: 35px; font-size: 20px; text-align: justify;">چرا موتورهای جستجو نیاز به سئو دارند؟</h2><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-size: 15px; line-height: 29px; text-align: justify; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 400; white-space: normal;">گوگل موتوری هوشمند است ولی هنوز نیاز به کمک کاربران دارد، آنها همیشه در تلاشند تا نتایج بهتری را به کاربران اینترنتی ارائه دهند، با این حال محدودیت‌هایی در این مسیر وجود دارد که نیاز به سئو سایت را ایجاد میکند. سئو اشتباه میتواند شما را از دید کاربران پنهان کرده و تمام تلاش شما را هدر دهد، در نتیجه رقبای شما با محتوایی ضعیف تر بازدید و محبوبیت بیشتری داشته باشند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-size: 15px; line-height: 29px; text-align: justify; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 400; white-space: normal;">ربات های خزنده گوگل فاکتورهای نسبتا مشخصی برای درک محتوای صفحه دارند که در صورت رعایت آنها شانس شما برای کسب جایگاه افزایش می یابد. این فاکتورها را اصطلاحا onpage seo می نامیم و برای موفقیت باید دقیقا بدانیم که این فاکتورها در سئو چیست. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم به بخش&nbsp;<font color="#d4af73"><span style="box-sizing: inherit; outline-color: initial; outline-style: initial; touch-action: manipulation; display: inline-block; position: relative; transition-duration: 0.2s; transition-property: all;">آموزش سئو</span></font>&nbsp;در سایت مراجعه نمایید.</p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-top: 30px; margin-bottom: 12px; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 500; line-height: 30px; color: rgb(74, 74, 74); font-size: 18px; text-align: justify;">سئو کلاه سیاه و کلاه سفید</h3><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-size: 15px; line-height: 29px; text-align: justify; font-family: Websima-Rohan; font-weight: 400; white-space: normal;">استفاده از تکنیک های سئو درجهت رضایت مشتریان و رعایت تمام قوانین و اصول در این مسیر را سئو کلاه سفید مینامند، ولی استفاده از ضعف موتورهای جستجو و تکنیک‌های فریب آنها در کنار عدم اهمیت به رضایت بازدیدکنندگان را روش کلاه سیاه میشناسند. هرچند ماه یکبار گوگل این تکنیک‌های کلاه سیاه را شناسایی کرده و سایتهایی که از این روش استفاده کرده‌اند را تنبیه خواهد کرد. برای دید بهتر نسبت به این مسئله مطالعه مقاله&nbsp; ترفندهای سئو میتواند برای شما مفید باشد.</p><div id="attachment_1931" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; max-width: 100%; margin: auto; color: rgb(41, 43, 44); font-family: Websima-Rohan; font-size: 14px; font-weight: 400; text-align: start; white-space: normal; width: 210px;"><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-size: 11px; line-height: 29px; text-align: center;"><br></p></div></h2> text/html 2018-11-26T07:35:23+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi ۷ اشتباه رایج مشاوران املاک که احتمالا شما هم انجام میدهید http://marketingland.mihanblog.com/post/75 <div><br></div><div><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">قرار</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نیست</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">تا</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ابد</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سخت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کار</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اما</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">با</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پشتکار</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ساله</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">توانید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شرایطی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">را</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">برای</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خودتان</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فراهم</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">راحتی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">با</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فعالیت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کم</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">٬</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پول</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">های</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خوب</span><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بسازید</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">!</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">انتخاب</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کدام</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سمت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خواهید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حرکت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنید</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;.</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">انتخاب</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شما</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هر</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">روز</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">صبح</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">انگیزه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">میده</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">با</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">قدرت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بیشتری</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حرکت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنید</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;.</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بدانید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شرایط</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">امروز</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ماندنی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نخواهد</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بود</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اگر</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">واقعا</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بخواهید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سمت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هدف</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">تون</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حرکت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنید</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">.</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کسی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">تصمیم</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گیره</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اقدام</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دنیا</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ابزارها</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شرایط</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">را</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اختیارش</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">قرار</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">میده</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">تا</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هدفش</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">برسه</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">!</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هر</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">صبح</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دوش</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">انگیزه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نمی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گیرند</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">!</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مشاوران</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ناموفق</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">با</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کسلی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زور</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هر</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">روز</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">از</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خواب</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بیدار</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">شوند</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;.</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حالیکه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دارند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دنیا</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دولت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مدیر</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">املاک</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فحش</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دهند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">لباس</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هاشون</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">را</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">میپوشند</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">.</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">صبحانه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ناقصی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خورند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سمت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">املاک</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حرکت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کنند</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">…</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بقیه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">داستان</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">را</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هم</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خودتان</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دانید</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">…</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اما</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مشاوران</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پولساز</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اینطور</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نیستند</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">…</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دانند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">باید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">روحیه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خودشان</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">را</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بالا</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نگه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دارند</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دانند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">که</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هر</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">روز</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">باید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خودشان</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">انگیزه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">خوب</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بدهند</span><span class="s2" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">…</span></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آهنگ</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">های</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">مثبت</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">گوش</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">میدهند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">٬</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">فیلم</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">های</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">امید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">آفرین</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">می</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بینند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">٬</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">به</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">اخبار</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حرف</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">های</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ناامید</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کننده</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بی</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">توجه</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">هستند</span>&nbsp;<span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">و</span><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;</b><a href="http://kaaam.ir/product/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(145, 6, 145); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">در</b></span><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">&nbsp;</b><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">یک</b></span><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">&nbsp;</b><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">کلام</b></span><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">&nbsp;</b><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">زندگی</b></span><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">&nbsp;</b><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">حرفه</b></span><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">&nbsp;</b><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ای</b></span><font color="#910691"><span style="outline-color: initial; outline-width: initial; list-style-position: initial; list-style-image: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: all;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"></b></span></font><span class="s1" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">دارند</b></span></a></p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 13px;">خواندن ادامه مطلب در سایت مشاور املاک کام</p><p class="p1" dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="https://kaaam.ir/7-mistakes/" target="" title="">https://kaaam.ir/7-mistakes/</a></p></div> text/html 2018-11-21T12:20:44+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi گروه مشاوره مدیریت ارشیا دکامی http://marketingland.mihanblog.com/post/73 <div class="avia_textblock" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><p>گروه آموزشی ارشیا دکامی با تکیه بر تجارب خود در&nbsp;مدیریت&nbsp;سازمان های ایرانی و درخواست مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;توسط اکثر شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ، اقدام به تشکیل گروه مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;نمود. در این راه با بکارگیری متخصصان کار آزموده و باتجربه عملی در سازمان های ایرانی، با هدف رشد و ارتقا دانش مدیریتی درکشورمان، تلاش می نماید. از آنجایی که رویکرد این گروه عملی و اجرایی بودن راهکارهاست و در طی تمام مراحل پیاده سازی و اجرایی نمودن راهکارها همراه مشتریان است، این شرکت را در لیست بهترین شرکت های مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ایران قرار داده است.</p></div><div class="av-special-heading av-special-heading-h1 custom-color-heading blockquote modern-quote modern-centered avia-builder-el-3 el_after_av_textblock el_before_av_textblock" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1 class="av-special-heading-tag ">خدمات&nbsp;<a data-mce-href="https://www.dekami.com/management-consultant/" href="https://www.dekami.com/management-consultant/">مشاوره&nbsp;مدیریت</a>&nbsp;تیم ما</h1></div><div class="avia_textblock" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><ol><li><h2>عارضه یابی سازمانی</h2></li></ol><p><br></p><p>مرحله اول در تحول سازمان ها، استفاده از ابزار مهم و کلیدی&nbsp;<strong>عارضه یابی</strong>&nbsp;به عنوان تاثیرگذارترین ابزارهاست.</p><p>با عارضه یابی می توان به درک واقـع بینانـه ای از وضـعیت موجـود سازمان با تمامی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها دست یافت. بنابراین با تکیه بر شناخت به دست آمده از عارضه یابی می توان اهداف سازمان را بسیار هوشمندانه تعیین کرد. و برای بهبود سازمان و دستیابی به اهداف تعریف شده برنامه هایی کارآمد را تعریف نمود.<br>لازم به ذکر است برای ایجاد تغییر و بهبود نیاز به اجرای این برنامه های تعریف شده است. لذا اجرایی بودن از کلیدی ترین مراحل برنامه ریزی این تغییرات است.</p><p>شرکت مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشیا دکامی با تجربه و شناخت دقیقی که از سازمان های ایرانی دارد به جمـع آوری پیوسـته ی اطلاعـات در مـورد کل سازمان، واحدهـای فرعـی، فرایندهـای سیسـتم، فرهنـگ و سـایر محورهـای مـورد نظـر می نماید. تجزیه و تحلیل این اطلاعات جمع آوری شده در مجموع به ما کمک می کند که نقـاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهـای سازمان و ریشه اصلی مسائل و مشکلات سازمان کشف گردد.</p><p>سپس تیم مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ما، متناسب با عارضه یابی انجام شده با همکاری و هدایت شما نسبت به تعریف دقیق اهداف و برنامه های دستیابی به آن اقدام خواهد کرد.</p><p>طبق نظر شرکت مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشیا دکامی شناسایی مشکلات یک سازمان و در مرحله بعد حل آن مشکلات حتما حتما باید به طور نظام مند انجام شوند که گام اول این مسیر عارضه یابی است. ما علاقه ای به ارائه مستندات ناکارامد و نمایشی نداریم.</p><p>تیم عارضه یابی ما همگی افرادی با پشتوانه علمی همراه با تجربه عملی هستند و فرد آکادمیک و تئوری محور در تیم ما وجود ندارد. این نظر ماست و ممکن است برخی ها آن را دوست نداشته باشند.</p><p>&nbsp;</p><ol start="2"><li><h2>تعریف اهداف اصلی سازمان</h2></li></ol><p><br></p><p>ما اعتقاد داریم که هیچ کسب و کاری بدون داشتن اهداف شفاف و قابل دستیابی پیشرفت لازم را نخواهد داشت. وقتی به دنیای درون سازمانها وارد می شویم به خوبی میتوانیم ببینیم نبود اهداف شفاف سازمان و افراد آنرا دچار چه سردرگمی بزرگی کرده است. همچنین اهداف باید به زبان تیم ها و واحدهای زیر مجموعه ترجمه شود که اغلب این اتفاق نمی افتد. و تیمها دقیقا نمی دانند سازمان از آنها چه انتظاری دارد.</p><p>ما قبل از هرچیز با کمک مدیران ارشد و سپس مدیران زیر مجموعه این اهداف را شفاف می نماییم و به اطلاع همه می رسانیم. این مرحله بعدی مشاوره ماست.</p><p>&nbsp;</p><ol start="3"><li><h2>تعیین ساختار و چارت سازمان</h2></li></ol><p><br></p><p>تهیه چارت سازمانی یکی دیگر از موارد مهم در سازمان است که بعد از تعریف اهداف سازمان باید با دید همه جانبه از شرایط سازمان طراحی و تعریف گردد.</p><p>یک چارت سازمانی مناسب جهت دستیابی به اهداف و اجرای برنامه های سازمان بسیار حیاتی و از الزامات است.</p><p>چارت سازمانی اهمیت زیادی در شکل گیری سازمان و هماهنگی بین فعالیت ها دارد. در چارت سازمانی جایگاه سمت های مختلف و نوع ارتباط آن ها مشخص می گردد. دقت در چینش و ترسیم سمت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.</p><p>ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ آن ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ سازمان ها از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ که شرکت مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشیا دکامی با تکیه بر تجارب و شناخت همه جانبه سازمان به شما در ترسیم ساختار سازمانی کمک خواهد کرد.</p><p>&nbsp;</p><ol start="4"><li><h2>تعریف شرح وظایف</h2></li></ol><p><br></p><p>شرح وظایف در واقع فعالیت های اصلی پست های سازمانی تعریف شده در چارت سازمانی را بیان می کند.</p><p>البته ما می دانیم تعریف شرح وظایف می تواند محاسن و معایبی را به همراه داشته باشد که در زیر برخی از آنها آورده شده است</p><p>&nbsp;</p><table class="mceItemTable" style="cursor: default; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><tbody><tr><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><strong>محاسن</strong></td><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><strong>معایب</strong></td></tr><tr><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">میدانیم که هر سمت کاری چه وظایفی دارند.</td><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">متناسب با شرایط نیاز به بازنگری دارد.</td></tr><tr><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">هر سمت کاری میداند که چه مسئولیت هایی دارد</td><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">خلاقیت را محدود می کند.</td></tr><tr><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">هر کاری مسئول خود را دارد</td><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">رقابت را کم می کند.</td></tr><tr><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">میزان کار هر سمت قابل اندازه گیری است.</td><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">روحیه کار تیمی را کاهش می دهد.</td></tr><tr><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">می توان کارها را به صورت عادلانه بین سمت ها تقسیم کرد</td><td style="font-size: 13px; margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">به روحیه همکاری و همدلی آسیب می زند</td></tr></tbody></table><p>تیم مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشیا دکامی با تجربه خود به شما کمک می کند که به راحتی بتوانید برای تمام کارمندان شرح وظایف تعریف کنید و از محاسن آن استفاده کنید و البته طوری بر&nbsp;کارمندان&nbsp;مدیریت&nbsp;کنید که کارمندان دچار محدودیت و عدم خلاقیت نشوند.</p><p>&nbsp;</p><ol start="5"><li><h2>سیستم سازی سازمان</h2></li></ol><p><br></p><p>رویکرد شرکت مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشیا دکامی در تدوین و استقرار سیستم&nbsp;مدیریت، رویکرد فرایندگرایی و&nbsp;مدیریت&nbsp;مبتنی بر فرایند است. بنابراین ابتدا در سازمان ها با تکیه بر شناختی که از سازمان به دست آورده&nbsp; و&nbsp; تجربه و تخصص خود گروه، &nbsp;فرایندهای سازمان را به طور دقیق و کامل شناسایی می نماید تا بتواند با ارتباط بین فرایندها در گام بعدی فعالیت های صحیح هر فرایند را تعیین و تعریف نماید. سپس با بررسی فعالیت های سازمان و تکیه بر تجارب خود نسبت به تعریف دقیق فعالیت های هر فرآیند و ارتباط با فرآیندهای دیگر اقدام و جهت ارتباط مناسب بین فرایندها، تمامی فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز را نیز تدوین می نماید. رویکرد در طراحی سیستم سازمانی، سیستم سازی مبتنی بر عادت های سازمانی است. که یکی از تخصص های ما سیستم سازی به روش عاسا است.</p><p>&nbsp;</p><ol start="6"><li><h2><strong>طراحی&nbsp;سیستم کنترلی</strong></h2></li></ol><p><br></p><p>یکی از بخشی های مهمی که اغلب مشاوران فراموش می کنند و راهکاری هم برای آن ندارند، طراحی&nbsp;سیستم کنترلی&nbsp;است. باید بدانیم هیچ سیستمی بدون وجود&nbsp;سیستم کنترلی&nbsp;به خوبی کار نخواهد کرد و نبود&nbsp;سیستم کنترلی&nbsp;به صورت جامع یکی از ضعف های اصلی ایزوست و یکی از مهمتری دلایل شکست این مدل سیستمی در ایران است.</p><p>تیم مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ما توانسته است مدلی را طراحی کند که فقط ویژه تیم ماست و از ابداعات آقای مهندس ارشیا دکامی است. در این مدل که طراحی&nbsp;سیستم کنترلی&nbsp;در&nbsp;مدیریت&nbsp;به روش تار عنکبوت نام دارد ما تمامی قسمت های سازمان را به هم متصل و شیرازه اصلی را به دست مدیران مختلف سازمان و در نهایت به دست مدیر ارشد سازمان می دهیم. این واقعا عالی است و چه چیزی میتواند جذاب تر از این باشد.</p><ol start="7"><li><h2>آموزش فعالیت های هر فرایند به مسئولین مربوطه</h2></li></ol><p>یکی دیگر از ضعف هایی که در پیاده سازی سیستم ها وجود دارد این است که اغلب آنها واقعا اجرایی نیستند و فقط تعداد زیادی مستندات هستند که به بایگانی سپرده می شوند. اما ما فقط سیستم اجرایی طراحی می کنیم و لاغیر. بر همین اساس است که تیم مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشیا دکامی، تمامی فعالیت های تعریف شده برای هر فرایند را بارها و بارها به مسئولین مربوطه قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا آموزش می دهد. و در تمام مدت پیاده سازی و اجرای آنها تیم ما در کنار تیم شما خواهد بود و اجرایی نمودن آنها را آموزش و کنترل می کند.</p><p>&nbsp;</p><ol start="8"><li><h2>کنترل اجرای فرایندهای تعریف شده</h2></li></ol><p>از آنجایی که اجرای دقیق و صحیح فعالیت ها از دغدغه های اصلی تیم مشاوره&nbsp;مدیریت&nbsp;ماست لذا به طور پیوسته نسبت به کنترل فعالیت ها اقدام نموده و همواره گزارش کم و کاستی های موجود را به مسئولین و&nbsp;مدیریت&nbsp;ارشد سازمان خواهد داد. همچنین آموزشهای لازم برای بهبود و اجرایی شدن را نیز همیشه سرلوحه کار خود دارد.</p></div><div class="av_promobox avia-button-no avia-builder-el-5 el_after_av_textblock el_before_av_textblock" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><div class="avia-promocontent"><h3>رویکرد ما در مشاوره&nbsp;مدیریت، رویکردی طولانی مدت است و به پیاده سازی کوتاه مدت اعتقادی نداریم</h3></div></div><div class="avia_textblock" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><ol start="9"><li><h2>حفظ و نگهداری از سیستم&nbsp;مدیریت&nbsp;جدید</h2></li></ol><p>حفظ و نگهداری این سیستم&nbsp;مدیریت، همواره از استقرار و اجرای آن سخت تر است. بدین منظور گروه مشاوره ارشیا دکامی برای این دغدغه اقدام به آموزش افرادی در درون سازمان جهت حفظ و نگهداری این سیستم می نماید.</p><p>از طرفی دیگر گروه مشاوره ارشیا دکامی جهت بهبود و نگهداری دائمی این سیستم&nbsp;مدیریت&nbsp;ممیزهای دوره ای و هماهنگ نشده ای را انجام می دهد تا ضعف ها و مشکلات سیستم را با سرعت بالاتر و واقعی تر کشف و رفع نماید.</p><p>از آنجایی که ما یک نسخه واحد نداریم که برای هر سازمان فقط نام نسخه را تغییر دهیم لذا برای هر سازمان باید همه چیز از متناسب با سازمان از ابتدا طراحی شود بنابراین مدت زمان پیاده سازی و اجرای این سیستم ها طولانی است. بر همین اساس باید به مدیران عزیزی که انتظار دارند در زمانی کوتاه این اقدامات انجام و فوری تحویل آنها داده شود عرض کنیم که ما نمی توانیم به آنها کمکی بکنیم. خواهشمندیم اصراری بر این موضوع نداشته باشید.</p><p>&nbsp;</p></div> text/html 2018-11-19T14:59:44+01:00 marketingland.mihanblog.com smsbaz smsbazi عکس آتلیه نوزاد تا چندروزگی زیبا میشه؟ http://marketingland.mihanblog.com/post/72 <div align="right" dir="rtl"><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">گاهی عکس <b>آتلیه نوزاد</b> به دلیل مشغله‌ای که مامان و بابا در اون گرفتار میشن، فراموش میشه. البته اونا هم حق دارن به‌خصوص اگه فرزند اولشون باشه که تجربه‌ای هم ندارن. چشم به هم میزنن نوزاد یک ماهش شده و دیگه نمیتونن عکسای نوزادی بگیرن.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">برای این‌که این اتفاق نیفته بهتره هنگامی‌که عکس آتلیه بارداری میگیرین، یه برنامه‌ریزی هم برای عکس نوزادتون داشته باشین. از قبل وقت بگیرین و بدون دلواپسی منتظر باشین تا همکاران ما زمان مقرر با تماس بگیرن و یادآوری کنن.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">عکس <b>آتلیه نوزاد</b> از پنج روزگی تا بیست روزگی خوب میشه. چون توی این مدت نوزاد هنوز اختیار بدن خودشو نداره و نرم و انعطاف پذیره. از پنج تا دوازده روزگی هنوز بدنش حالت‌های جنینی رو فراموش نکرده و آمادگی این حالات رو داره. در این ایام خواب سنگینی داره و به‌راحتی میشه در خواب ازش عکس گرفت. از دوازده تا بیست روزگی کمی مقاومت میکنه ولی بدنش حالت‌های انعطاف‌پذیری خودشو از دست نداده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">در حقیقت </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Bodoni MT&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Newborn</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Bodoni MT&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ها که تازه متولدشده‌ها هستن، از پنج روزگی آمادگی دارن که اونا رو به آتلیه بیارین یا از آتلیه بخواین‌ که یکی از عکاسان حرفه‌ای را با تمام وسایل دکوری به منزل شما بفرستن تا عکسای آتلیه‌ای از دلبندتون بگیرن.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">وقت عکس آتلیه نوزادم گذشته چه کنم؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">اگه وقت <b>آتلیه نوزاد</b>ی گذشته، براتون عکسای نوزادی میگیریم ولی قول نمیدیم که حقیقتاً نوزادی از آب دربیاد. بعد از بیست روزگی مقاومت بدنش زیاد میشه و در مقابل فیگورای نوزادی مقاومت میکنه. غیرازاین، حالت صورت کوچولوش از نوزادی در میاد و چهره یک نوزادو نداره. به شانس بستگی داره که بتونیم عکسشو نوزادی دربیاریم؛ بنابراین پیشنهاد ما به شما اینه که زودتر اقدام کنین چون این روزا به سرعت میگذره و دیگه برنمیگرده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">عکس آتلیه نوزاد در منزل:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">برای این‌که به شرایط بالا دچار نشین، همانطور که گفتیم، بهتره زمان عکاسی بارداری وقت <b>آتلیه نوزاد</b> را تعیین کنین تا ما به شما اطلاع بدیم. البته در روز مقرر اگه نمیتونین به آتلیه بیاین، قرار را کنسل نکنین چون وقت نوزادتون از دست میره. میتونین از همکاران بخواین در روز مقرر در منزل عکاسی نوزاد براتون انجام بدن. در این صورت مشاوره کوتاهی با همکاران در زمینه عادات خاص نوزادتان خواهید داشت تا بنا به همین عادات، عکاس شما بتونه تصمیم بگیره که چه وسایلی همراه خودش بیاره تا عکس نوزاد حالت آتلیه‌ای بگیره.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">آتلیه نوزادی انتخاب کنید:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">به خاطر داشته باشین که حتماً <b>آتلیه نوزاد</b>ی انتخاب کنین. عکاسی نوزاد صبر و حوصله زیادی میطلبه و عکاس نوزاد باید ورای عکاس کودک حوصله و لطافت داشته باشه. تمرکز عکاس در این زمینه باید بسیار زیاد باشه تا نه به نوزاد آسیب وارد بشه و نه بیدارش کنه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">وقتی عکاس، عکاس حرفه‌ای نوزاد باشه، با آرامش میتونه فیگورای لازمو به دلبندتون بده تا عکسای خاطره انگیزی داشته باشین. به دلیل خواب بودن نوزاد، لحظه‌ها در این نوع عکاسی بسیار مهمن و باید آ آن‌ها کمال استفاده را داشته باشین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">اعتماد به عکاس آتلیه نوزاد:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">شما بابا و مامانا اگه بعد از تحقیق <b>آتلیه نوزاد</b> خوبی پیدا کردین و به حرفه‌ای بودن اون مطمئنین، کار را به کاردان بسپارین. البته اگه فیگورایی مد نظرتونه حتماً با عکاس در میون بزارین. اگه شما آرامش خودتونو در هنگام عکاسی نوزاد حفظ کنین، نوزاد و عکاس نیز آرامش خواهند داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi">برای نوزاد معمولاً سعی میکنیم از سبد و سطل استفاده نکنیم مگر مامانو بابا بخوان. اگر قبل از دوازده روزگی نوزادتونو به آتلیه بیارین، حالت‌های اون طاق‌باز یا دمر خواهد بود. نوزدانی که عادت به دمر خوابیدن ندارن در مقابل این فیگور مقاومت می کنن و این مقاومتشونو با بیدار شدن میشه فهمید. اکثر اونا ولی قنداقو دوست دارن چون توی قنداق احساس امنیت میکنن. عکاس نوزاد در مورد حالت‌هایی که میخواد به دلبندتون بده حتماً با شما مشورت میکنه چون حفظ سلامت نوزاد از هر چیزی مهمتره.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><font face="B Nazanin"><span style="font-size: 18.6667px;">منبع :&nbsp;</span></font><a href="https://www.juli-studio.ir/category/atelier-baby/" target="" title="">https://www.juli-studio.ir/category/atelier-baby/</a></p>